kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

PS01 Pilotní projekty

Cíl:

Hlavním cílem skupiny PS01 je především použití BIM metodik, připravovaných agenturou ČAS, v praxi a ověřovat jejich proveditelnost při praktickém využití. Cílem je také získat podněty, jak pro jejich korekturu, tak jejich případné doplnění, a dosáhnout ještě před plošným použitím metodik jejich co nejkvalitnější znění.

 

Vzhledem k postupnému startu činnosti agentury ČAS je nutné rozlišovat dobu před vznikem a možností využití dílčích metodik a dobu, kdy bude koncepty metodik možné využívat prakticky. Tak definujeme dva typy pilotních projektů – Před-Pilotní projekty (PrPP) a Pilotní projekty (PP).

Účastníkům Před-Pilotních projektů (PrPP) bude PS01 poskytovat základní metodickou podporu v oblasti BIM a bude zajišťovat přímou vazbu na další činnosti agentury ČAS, jako je např. sdílení dílčích potřeb v rámci připravovaných metodik.

 

 

 

Společným benefitem obou typů projektů je možnost sdílet zkušenosti napříč všemi ostatními PrPP a PP projekty. Účastníci tak budou mít tak možnost podělit se o své best / bad practices při využití metody BIM.

 

Účastníci BIM pilotních projektů (PP) budou mít k dispozici verze metodik ve velmi pokročilé fázi zpracování a budou je moci použít v rámci svých projektů. Budou tak mít možnost metodiky ověřovat, a  na základě svých zkušeností zpětně poskytnout podněty pro jejich další zlepšení.

 

Součástí činnosti pracovní skupiny je i příprava metodik pro change management a dalších výstupů poskytujících organizacím veřejných zadavatelů znalosti pro vytvoření jejich individuálních koncepcí či strategií pro postupnou adaptaci informačního managementu (BIM). 

Cíl:

Hlavním cílem skupiny PS01 je především použití BIM metodik, připravovaných agenturou ČAS, v praxi a ověřovat jejich proveditelnost při praktickém využití. Cílem je také získat podněty, jak pro jejich korekturu, tak jejich případné doplnění, a dosáhnout ještě před plošným použitím metodik jejich co nejkvalitnější znění.

 

Vzhledem k postupnému startu činnosti agentury ČAS je nutné rozlišovat dobu před vznikem a možností využití dílčích metodik a dobu, kdy bude koncepty metodik možné využívat prakticky. Tak definujeme dva typy pilotních projektů – Před-Pilotní projekty (PrPP) a Pilotní projekty (PP).

Účastníkům Před-Pilotních projektů (PrPP) bude PS01 poskytovat základní metodickou podporu v oblasti BIM a bude zajišťovat přímou vazbu na další činnosti agentury ČAS, jako je např. sdílení dílčích potřeb v rámci připravovaných metodik.

 

 

 

Společným benefitem obou typů projektů je možnost sdílet zkušenosti napříč všemi ostatními PrPP a PP projekty. Účastníci tak budou mít tak možnost podělit se o své best / bad practices při využití metody BIM.

 

Účastníci BIM pilotních projektů (PP) budou mít k dispozici verze metodik ve velmi pokročilé fázi zpracování a budou je moci použít v rámci svých projektů. Budou tak mít možnost metodiky ověřovat, a  na základě svých zkušeností zpětně poskytnout podněty pro jejich další zlepšení.

 

Součástí činnosti pracovní skupiny je i příprava metodik pro change management a dalších výstupů poskytujících organizacím veřejných zadavatelů znalosti pro vytvoření jejich individuálních koncepcí či strategií pro postupnou adaptaci informačního managementu (BIM). 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky