kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS01 Pilotní projekty

Cíl:

Hlavním cílem skupiny PS01 je především použití BIM metodik, připravovaných agenturou ČAS, v praxi a ověřovat jejich proveditelnost při praktickém využití. Cílem je také získat podněty, jak pro jejich korekturu, tak jejich případné doplnění, a dosáhnout ještě před plošným použitím metodik jejich co nejkvalitnější znění.

 

Vzhledem k postupnému startu činnosti agentury ČAS je nutné rozlišovat dobu před vznikem a možností využití dílčích metodik a dobu, kdy bude koncepty metodik možné využívat prakticky. Tak definujeme dva typy pilotních projektů – Před-Pilotní projekty (PrPP) a Pilotní projekty (PP).

Účastníkům Před-Pilotních projektů (PrPP) bude PS01 poskytovat základní metodickou podporu v oblasti BIM a bude zajišťovat přímou vazbu na další činnosti agentury ČAS, jako je např. sdílení dílčích potřeb v rámci připravovaných metodik.

 

 

 

Společným benefitem obou typů projektů je možnost sdílet zkušenosti napříč všemi ostatními PrPP a PP projekty. Účastníci tak budou mít tak možnost podělit se o své best / bad practices při využití metody BIM.

 

Účastníci BIM pilotních projektů (PP) budou mít k dispozici verze metodik ve velmi pokročilé fázi zpracování a budou je moci použít v rámci svých projektů. Budou tak mít možnost metodiky ověřovat, a  na základě svých zkušeností zpětně poskytnout podněty pro jejich další zlepšení.

Cíl:

Hlavním cílem skupiny PS01 je především použití BIM metodik, připravovaných agenturou ČAS, v praxi a ověřovat jejich proveditelnost při praktickém využití. Cílem je také získat podněty, jak pro jejich korekturu, tak jejich případné doplnění, a dosáhnout ještě před plošným použitím metodik jejich co nejkvalitnější znění.

 

Vzhledem k postupnému startu činnosti agentury ČAS je nutné rozlišovat dobu před vznikem a možností využití dílčích metodik a dobu, kdy bude koncepty metodik možné využívat prakticky. Tak definujeme dva typy pilotních projektů – Před-Pilotní projekty (PrPP) a Pilotní projekty (PP).

Účastníkům Před-Pilotních projektů (PrPP) bude PS01 poskytovat základní metodickou podporu v oblasti BIM a bude zajišťovat přímou vazbu na další činnosti agentury ČAS, jako je např. sdílení dílčích potřeb v rámci připravovaných metodik.

 

 

 

Společným benefitem obou typů projektů je možnost sdílet zkušenosti napříč všemi ostatními PrPP a PP projekty. Účastníci tak budou mít tak možnost podělit se o své best / bad practices při využití metody BIM.

 

Účastníci BIM pilotních projektů (PP) budou mít k dispozici verze metodik ve velmi pokročilé fázi zpracování a budou je moci použít v rámci svých projektů. Budou tak mít možnost metodiky ověřovat, a  na základě svých zkušeností zpětně poskytnout podněty pro jejich další zlepšení.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky