kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Zavádění metody BIM do praxe zadavatelů veřejných stavebních zakázek je skutečnou výzvou. Není divu, digitalizace s sebou nese zásah do dosavadního způsobu práce, mění některé postupy a vlastně i pravidla. Není proto divu, že existují lidé, kteří doufají, že se jí vyhnou. I proto se kolem metody BIM vyrojilo velké množství mýtů. Jedním z těch nejčastěji zmiňovaných je cena – často slýcháme, že projekty z využitím metody BIM jsou výrazně dražší. Že to nemusí být vždy pravda, naznačil už červencový workshop pro veřejné zadavatele pořádaný odborem Koncepce BIM Agentury ČAS.

 

Spočítejte si vlastní projekt

Nyní mají zadavatelé veřejných zakázek ještě jednu – v jistém smyslu zajímavější – možnost. Nemusí se spokojit se zkušenostmi jiných. Připravili jsme Analýzu nákladů a přínosů metody BIM v českém jazyce. Tento materiál připravila mezinárodní skupina EU BIM Task Group za podpory Evropské komise. Na přípravě příručky se podíleli odborníci z jednotlivých zemí Evropské unie, kteří spolupracovali i s veřejnými zadavateli napříč Evropou. Informace, které poskytuje, jsou tak ověřené na skutečných BIM projektech veřejných zadavatelů z celé řady zemí. Ukazuje, jak o možných nákladech a přínosech zavedení a využívání metody BIM na projektu uvažovat.

 

Materiál je složen ze dvou částí, úvodní částí materiálu je příručka, která vás provede kroky potřebnými k vytvoření vlastní analýzy nákladů a přínosů. Kromě toho v ní najdete i několik konkrétní příkladů BIM projektů veřejných zadavatelů z různých oborů i zemí.

 

                         

 

Druhou částí materiálu je interaktivní excelová tabulka (kalkulátor). Do ní stačí zadat 26 základních údajů a automaticky vám poskytne základní přehled o tom, jestli je pro váš konkrétní projekt využití metody BIM vhodné či nikoli, jestli se vám vyplatí a jak konkrétně. Údaje, které budete zadávat, máte zcela běžně k dispozici, potřebujete je pro vypsání veřejné zakázky. Zároveň je ale dobré si uvědomit, že výsledky je třeba brát jako informativní. Při tvorbě tabulky bylo samozřejmě nutné přistoupit k jistému zjednodušení, jinak by její samotné vyplnění vyžadovalo samostatný projekt. A to jistě nikdo nechtěl.

Výsledek si můžete nechat zobrazit pro tři různé scénáře a ve dvou variantách podrobnosti stavební dokumentace. Na listu výsledků můžete zjistit přínosy a náklady za každé kritérium v daném roce, přínosy a náklady celkem, NPV/ENPV rovněž známou jako čistou současnou hodnotu, dále podklad pro návratnost investice (ROI) nebo třeba zisk na každou investovanou korunu do zavedení metody BIM. Nástroj vám tak umožní podívat se na projekt v dlouhodobém horizontu, než jen z hlediska investičních nákladů.

 

Vývoj nekončí

Metoda BIM se velmi dynamicky rozvíjí. Vzhledem k tomu, že příručka vychází ze starších realizovaných projektů, už nyní pracují experti v rámci EU BIM Task Group na rozvoji tohoto materiálu. A podílí se na tom i čeští zástupci. Následující verze nabídnou nové možnosti, budou odrážet i některé současné trendy. Jsem ale přesvědčeni, že na informační hodnotě to první verzi Analýzy nákladů a přínosů metody BIM neubírá. Budeme ale rádi, pokud se s námi o konkrétní zkušenosti s využíváním obou materiálů i o náměty na jejich vylepšení, buď pomocí formuláře na našem webu nebo přímo emailem na  BIM@agentura-cas.cz. Vaše názory a připomínky poskytneme v konsolidované podobě autorům metodiky jako podklad pro její další verzi. Zapojte se aktivně a ovlivněte další rozvoj vaší cesty k digitální organizaci.

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky