kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Sadak kurzů sdružených pod názvem Základy metody BIM pro veřejnou správu poskytne svým absolventům potřebné základní znalosti a dovednosti, které jsou potřebné splnění povinností vyplývajících z usnesení vlády číslo 628/2017. To počítá s uložením povinnosti všem veřejným zadavatelům od července 2023 řídit své nadlimitní stavební zakázky metodou BIM, tedy v digitálním prostředí.

 

Alespoň základní povědomí o metodě BIM by měli mít všichni zaměstnanci veřejné správy, využití metody BIM se totiž netýká jen pracovníků oddělení investic či těch zodpovědných za výstavbové projekty, ale nese s sebou do jisté míry i změnu dosavadního způsobu práce celé organizace. Přes všeobecné přesvědčení neznamená totiž využívání metody BIM jen vytvoření podoby stavby ve 3D zobrazení, ale skutečné přenesení řízení výstavbového projektu do digitálního světa – digitalizovat se tedy musí i procesy uvnitř i vně organizace a komunikace s projektem spojená. Proto by základy používání a zavádění metody BIM měli chápat také všichni vedoucí pracovníci v oblasti veřejné správy, stejně jako lidé z oddělení, kterých se změna způsobu řízení výstavbových projektů může týkat.

 

Úvodní sada kurzů umožní účastníkům získat nejen základní povědomí o metodě BIM, ale i o tom, jak digitalizace či digitální transformace mění způsoby jejich práce a jak ovlivňuje interní a externí procesy v organizaci. Účastníci získají i přehled, jak efektivně začít využívat pro svoji práci celou řadu již publikovaných standardů a podpůrných dokumentů. Uvědomění si rozumné potřeby řízení změny v rámci procesu digitální transformace a celkový přehled o reálných aspektech metody BIM budou jedny z klíčových dovedností získaných v rámci vzdělávacího programu. Její absolventi porozumí principům metody BIM, vyznají se v základních pojmech a podstatě
digitalizace procesů i komunikace, pochopí principy zavedení metody BIM do organizace i to jak využívání metody BIM promění způsob práce. Navíc získají přehled o výhodách metody BIM a digitalizace obecně.

 

Hlavním cílem je seznámit studenty s praktickými základy metody BIM, tedy digitální správy informací o stavbě v celém jejím životním cyklu. Po absolvování programu budou si účastníci umět zodpovědět na frekventovanou otázku: Čím a jak začít při využívání BIM? Získané dovednosti jsou také klíčové pro následné kurzy určené pro specifické pozice. Součástí vzdělávacího programu je i procvičení dovedností na praktických příkladech a půldenní diskusní workshop s lektory i mezi účastníky navzájem.

 

Základy metody BIM pro veřejnou správu nevyžadují žádné předchozí specifické znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií a probíhá v kombinované formě. Skládá se z úvodního dvoudenního prezenčního kurzu a navazujících kurzů e-learningových. Ty jsou doplněné on-line workshopem a závěrečným prezenčním setkáním.

 

 

 

 

 

 

 

Termín Místo
  Praha

 

 

 

 

 

 

 

Pro koho je určen:

 Pracovníci veřejné správy bez ohledu na to, zda do jejich pracovní činnosti patří zadávání veřejných stavebních zakázek souvisejících se stavbami či nikoli.

 

Vzdělávací cíl:

 Seznámit účastníky s praktickými základy a principy metody BIM a práce v digitálním prostředí.

 

Lektoři:

 • Lucie Švamberková
 • Růžena Kentošová

 

Jednotlivé kurzy

 

Základy metody BIM pro veřejnou správu – Úvod
dvoudenní prezenční kurz  - termín 2. - 3. 11. 2021) - cena je včetně oběda.

Odlišné vnímání BIM a strategie jeho zavedení 
eLearningový kurz

Metoda BIM v praxi – webinář 
webinář proběhne v rozmezí 18. 11. - 30. 11. 2021, konkrétní termín bude stanoven dle domluvy na prezenčním kurzu

Závěrečný workshop
prezenční setkání v Praze

 

Program

 • Digitalizace, digitální transformace a praktické příklady
 • Co je BIM
 • BIM v životním cyklu stavby
 • Význam informací a procesů
 • Tři pilíře BIM
 • Základní přínosy BIM
 • Strategie zavedení metody BIM
 • BIM jako metoda práce
 • Praktické využití BIM
 • Pilotní projekty BIM
 • Proces BIM – nástroje a cíle
 • Model BIM
 • Informační model stavby
 • Digitální model stavby
 • Ukázky užití v praxi
 • Stavební projekt v BIM
 • Zavedení BIM do organizace, aneb projekt před projekty
 • Význam standardizace a role veřejného zadavatele
 • Základní principy a filozofie Českého smluvního standardu
 • Český smluvní standard – správa zakázky, čas, cena, změnové řízení
 • BIM Protokol – hierarchie, význam, obsah
 • Licenční ujednání – význam a používání
 • BIM Protokol a jeho přílohy v praxi

 

Forma:

kombinovaná - dvoudenní prezenční, dva e-learningy, webinář, závěrečný workshop

 

Cena:

 9 760 Kč včetně oběda

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky