kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pro usnadnění srozumitelnosti a k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky Design-Bid-Build jsme připravili komentář vysvětlující každé jednotlivé ustanovení těchto ujednání.

 

Naším hlavním cílem je prevence autorskoprávních sporů a předvídatelnost smluvních ujednání tak, aby složité výstavbové projekty nebyly zpomaleny kvůli nejasnosti ohledně výkladu licenčních ujednání, nebo dokonce kvůli žádnému či nedbalému ošetření autorských práv.

 

V komentáři je také vysvětleno, z jakých důvodů Licenční ujednání pro metodu Design-Bid-Build primárně nevycházejí z účelu vyplývajícího ze smlouvy, jak bývá v mezinárodních standardech obvyklé (např. ve FIDIC CONS/Red Book).

 

Komentář byl recenzován a schválen JUDr. Adélou Faladovou, vedoucí samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR.

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky