kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Klíčem k úspěchu je sdílení informací. Potvrdila to konference BIM ve stavebnictví

Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0. Nabitý dvoudenní program umožnil téměř třem stovkám zástupců soukromých firem, veřejné správy, ale i vysokých škol sdílet své zkušenosti se zaváděním metody BIM. Účastníky konference v jejím začátku přivítal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, který vyjádřil přesvědčení, že digitalizace českého stavebnictví bude úspěšně pokračovat.  Konferenci uspořádala Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Českou agenturu pro standardizaci.

 

Konference BIM ve stavebnictví se letos uskutečnila již po sedmé. První ročník se konal již v roce 2015, tedy v době, kdy metoda BIM v Česku teprve hledala pevnou půdu pod nohama. Připomněl to ve svém úvodním slovu Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která konferenci tradičně pořádá. Letošní ročník ale jasně ukázal, kolik se toho od té doby změnilo.

 

Zatímco v roce 2015 šlo především o zástupce architektů a projektantů, aktuálního ročníku, který proběhl ve dnech 2. a 3. září 2021, se zúčastnilo téměř 300 odborníků z různých profesí i sektorů. Nechyběli zástupci projekčních ateliérů, stavebních firem, zadavatelů veřejných zakázek i veřejné správy obecně a také pedagogové či studenti středních a vysokých škol stavebního zaměření. Možnost sdílet zkušenosti a poznatky napříč touto různorodou skupinou účastníků je jedním z nejdůležitějších přínosů konference. Úspěch letošního ročníku tak vlastně jen podtrhl platnost toho, že sdílení informací je základem k úspěšné digitalizaci českého stavebnictví, a tím i k větší efektivitě při přípravě i realizaci staveb, ale i jejich správě.

 

Česko drží krok se světem

Letošní ročník se uskutečnil ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Českou agenturou pro standardizaci. Její odbor Koncepce BIM je nejen odborným partnerem MPO při realizaci Koncepce zavádění metody BIM v ČR, ale byl také garantem části programu 7. ročníku konference BIM ve stavebnictví. Dvoudenní program složený z přednášek i diskusních panelů přinesl ucelený obrázek o tom, jak daleko je české stavebnictví v zavádění metody BIM a digitalizaci.

 

S plněním úkolů Koncepce seznámil účastníky konference náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, který toto téma zasadil do širších souvislostí digitalizace veřejného sektoru v České republice. Ve svém příspěvku mimo jiné zdůraznil nutnost intenzivní spolupráce napříč celým spektrem dotčených subjektů, jak k tomu došlo například u tvorby datového standardu staveb pro fázi stavebního povolení. 

 

„I když je před námi ještě mnoho práce, vystoupení na konferenci potvrdila, že pokud jde o digitalizaci stavebnictví, Česko rozhodně nezaostává za světem,“ uvádí Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot ministerstva průmyslu a obchodu ČR. „V usnesení vlády ČR číslo 41/2021 se konstatuje, že převážná část materiálů a metodik souvisejících s naplňováním Koncepce zavádění BIM v ČR, je již vydána. Jak ukázala vystoupení po oba dva dny, BIM postupně proniká do praxe nejen soukromých firem, ale i zadavatelů veřejných stavebních zakázek,“ doplňuje Serafín.

V souladu s aktualizovanou Koncepcí budou od července 2023 všichni zadavatelé veřejných stavebních zakázek s rozpočtem vyšším než 150 milionů korun postupně muset řídit své projekty digitálně, s využitím metody BIM. Jak ale zaznělo v úvodním bloku od Lucie Veselé, zastupující ministerstvo pro místní rozvoj, či Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci, využívání metody BIM je součástí digitalizace agend státu a má přímou návaznost na digitální stavební řízení, připravovaný národní geoportál, agendu digitálních technických map a mnoho dalších. Odpolední program prvního dne se pak detailněji vrátil k postupu při zavádění metody BIM do praxe veřejné a státní správy a nejdůležitějším výsledkům práce MPO a odboru Koncepce BIM Agentury ČAS a také představení konkrétního využití metody BIM v praxi. Součástí prvního dne bylo i představení reálných staveb, při nichž byl použitý BIM a které jsou tradičně i součástí celorepublikové prestižní soutěže Stavba roku.

 

Program druhého dne umožnil věnovat se podrobněji klíčovým oblastem souvisejícím se zaváděním metody BIM do veřejného sektoru. V úvodní panelové diskusi, jejímž tématem bylo zhodnocení dosavadní spolupráce MPO s profesními a odbornými organizacemi při realizaci Koncepce, vystoupil mimo jiné Petr Serafín či prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Dále bylo představeno několik pilotních projektů realizovaných s využitím metody BIM, samostatné sekce pak byly vyhrazeny také datovému standardu staveb (DSS) a strategii zavedení BIM do organizace. Závěr celé konference pak obstarala panelová diskuse zaměřená na začlenění metody BIM do výuky vysokých, ale i středních škol stavebního zaměření.

 

„Musíme si neustále připomínat, že metoda BIM není jen 3D model, jak se někdy nepřesně uvádí. BIM znamená jiný způsob práce s informacemi o stavbě,“ připomíná Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM Agentury ČAS a pokračuje: „Změnit se musí především procesy a způsob komunikace. Cílem zavedení metody BIM je v podstatě vytvořit digitální organizaci, která umožní lidem pracovat efektivněji.

 

Sdílení nás posunuje kupředu

Kvůli přetrvávající situaci způsobenou epidemií nemoci Covid-19 proběhla letošní konference v hybridním formátu. Sledovat ji bylo možné také prostřednictvím on-line streamu. Většina účastníků si přesto našla cestu do sálu Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví na Václavském náměstí v Praze.

 

„Říká se, že informace, která není sdílená, je zbytečná,“ připomíná Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace. „Velký zájem o letošní ročník potvrdil, že to platí nejen v digitálním světě. Jsme rádi, že cesta, kterou jsme v roce 2015 začali, má smysl a sedmý ročník konference BIM ve stavebnictví tak rozhodně nebyl poslední. Věřím, že se setkáme i za rok,“ uzavírá.

Související články

 

Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby. Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury podepsali dohodu o spolupráci při zavedení a správě datového standardu staveb
Jan Lodl  |  8.3.2023
Agentura ČAS a SFDI se dohodli na další spolupráci při tvorbě a rozvoji datotového standardu staveb (DSS). DSS-DI bude dostupný ve stejné databázi.
Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM i ve veřejné správě
Jan Lodl  |  15.11.2022
Program bude rozdělen do tří bloků: BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, BIM pro lepší pracovní den a BIM v praxi veřejného zadavatele.
Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo. BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy
Jan Lodl  |  26.10.2022
Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018.
Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci
Jan Lodl  |  19.10.2022
Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista.
Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno
Jan Lodl  |  26.8.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Již od začátku letošního roku musí střední školy stavebního zaměření začít s výukou metody BIM. Všichni absolventi od roku 2026 ji tak budou znát.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
Robotizace stavebnictví v praxi
Jan Lodl  |  26.5.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS)
Máte ve čtvrtek prázdný kalendář? Přihlaste se na Summit Koncepce BIM 2022
Jan Lodl  |  18.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Už ve čtvrtek 24. února 2022 proběhne jedinečné mezinárodní setkání Summit Koncepce BIM 2022.
Vystoupení renomovaných evropských hostů dostupné každému
Jan Lodl  |  9.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM dostal on-line podobu. Bude ale vysílán živě a účastníci tak nepřijdou o možnost pokládat prezentujícím dotazy.
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Další ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční 24. února 2022
Jan Lodl  |  13.12.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v PVA EXPO PRAHA.
Robotizace stavebnictví. Robot Hilti Jaibot ukazuje cestu ke Stavebnictví 4.0
Jan Lodl  |  19.10.2021
Robot Hilti Jaibot zvládne práci několika lidí na mnoho dní sám a jen za tři dny. Zvládne totiž až 600 otvorů pro kotevní systémy za den.
Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti
Jan Lodl  |  30.9.2021
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce
Jan Lodl  |  16.2.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Odborné
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát
2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy
14.11.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.

Kontaktní formulář

 

Podmínky