kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy

Cíl:

 • Standardizace projektového řízení veřejných zakázek (jasná odpovědnost, jednotné nástroje)
 • Standardizace smluv (Český standard pro menší projekty, FIDIC)
 • Zlepšení zadávání veřejných zakázek (metody HEV)
 • Propojení se standardizací vedenou SFDI 
 • Zvýšení přitažlivosti prostředí staveních zakázek
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení spojených s předáním výstupů PS dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS na akcích (konference, semináře, workshopy apod.)
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS

Základními úkoly PS02 pro období 2018-2019 jsou:

 • Zlepšení a metodická podpora zadávání veřejných zakázek jinak, než pouze na cenu (metody hodnocení ekonomické výhodnosti, společenská odpovědnost apod.)
 • Propojení se standardizací vedenou úsilím SFDI 
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení, spojených s předáním výstupů pracovní skupiny dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS02 na konferencích, seminářích, workshopech apod.
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS02 v médiích, oslovujících odbornou veřejnost

Cíl:

 • Standardizace projektového řízení veřejných zakázek (jasná odpovědnost, jednotné nástroje)
 • Standardizace smluv (Český standard pro menší projekty, FIDIC)
 • Zlepšení zadávání veřejných zakázek (metody HEV)
 • Propojení se standardizací vedenou SFDI 
 • Zvýšení přitažlivosti prostředí staveních zakázek
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení spojených s předáním výstupů PS dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS na akcích (konference, semináře, workshopy apod.)
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS

Základními úkoly PS02 pro období 2018-2019 jsou:

 • Zlepšení a metodická podpora zadávání veřejných zakázek jinak, než pouze na cenu (metody hodnocení ekonomické výhodnosti, společenská odpovědnost apod.)
 • Propojení se standardizací vedenou úsilím SFDI 
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení, spojených s předáním výstupů pracovní skupiny dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS02 na konferencích, seminářích, workshopech apod.
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS02 v médiích, oslovujících odbornou veřejnost
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
První výstupy pracovní skupiny PS02 jsou již v interním recenzním řízení
Lukáš Klee  |  22.11.2018
Pracovní skupina PS02 předložila k recenzi své první výstupy týkající se hodnocení ekonomické výhodnosti, projektového řízení a práce s informačním modelem.
Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek
Lukáš Klee  |  22.11.2018
Prvním z výstupů předložených PS02 k internímu recenznímu řízení je Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek zabývající se problematikou hodnocení ekonomické výhodnosti.
Metodika pro smluvní standardy - Doporučení k zacházení se smlouvou v kontextu BIM
Lukáš Klee  |  22.11.2018
V souvislosti s problematikou projektového řízení bylo PS02 zpracováno Doporučení k zacházení se smlouvou v BIM, které představuje další z dokumentů pro interní recenzní řízení.
Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu
Lukáš Klee  |  22.11.2018
Důležitý nástroj pro práci s informačním modelem – BIM protokol je ve fázi přijímání prvních námětů a připomínek v rámci interního recenzního procesu.
První metodické výstupy
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
V nejbližších dnech budou připraveny první výstupy pro zveřejnění. Těšíme se na zajímavé náměty a první konkrétní spolupráci s našimi registrovanými recenzenty.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Podmínky