kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy

Cíl:

 • Standardizace projektového řízení veřejných zakázek (jasná odpovědnost, jednotné nástroje)
 • Standardizace smluv (Český standard pro menší projekty, FIDIC)
 • Zlepšení zadávání veřejných zakázek (metody HEV)
 • Propojení se standardizací vedenou SFDI 
 • Zvýšení přitažlivosti prostředí staveních zakázek
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení spojených s předáním výstupů PS dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS na akcích (konference, semináře, workshopy apod.)
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS

Základními úkoly PS02 pro období 2018-2019 jsou:

 • Zlepšení a metodická podpora zadávání veřejných zakázek jinak, než pouze na cenu (metody hodnocení ekonomické výhodnosti, společenská odpovědnost apod.)
 • Propojení se standardizací vedenou úsilím SFDI 
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení, spojených s předáním výstupů pracovní skupiny dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS02 na konferencích, seminářích, workshopech apod.
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS02 v médiích, oslovujících odbornou veřejnost

Cíl:

 • Standardizace projektového řízení veřejných zakázek (jasná odpovědnost, jednotné nástroje)
 • Standardizace smluv (Český standard pro menší projekty, FIDIC)
 • Zlepšení zadávání veřejných zakázek (metody HEV)
 • Propojení se standardizací vedenou SFDI 
 • Zvýšení přitažlivosti prostředí staveních zakázek
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení spojených s předáním výstupů PS dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS na akcích (konference, semináře, workshopy apod.)
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS

Základními úkoly PS02 pro období 2018-2019 jsou:

 • Zlepšení a metodická podpora zadávání veřejných zakázek jinak, než pouze na cenu (metody hodnocení ekonomické výhodnosti, společenská odpovědnost apod.)
 • Propojení se standardizací vedenou úsilím SFDI 
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení, spojených s předáním výstupů pracovní skupiny dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS02 na konferencích, seminářích, workshopech apod.
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS02 v médiích, oslovujících odbornou veřejnost
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Lukáš Klee  |  1.7.2019
Pracovní skupina PS02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu.
BIM protokol má po externích recenzích svou konkrétní podobu
Lukáš Klee  |  1.7.2019
BIM protokol absolvoval jak interní, tak externí recenzní řízení a je předkládán veřejnosti.
Výstupy pracovní skupiny PS02 míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Recenzentům registrovaným zde na portálu jsou představeny první výstupy pracovní skupiny PS02, které prošly interním recenzním řízením.
Doporučení k hodnocení ekonomické výhodnosti je v externím recenzním řízení
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Recenzentům registrovaným na portálu ČAS je představen výstup zabývající se hodnocením ekonomické výhodnosti v rámci veřejných zakázek, a to Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek.
Registrovaným recenzentům je představen BIM protokol
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Interní recenzní řízení absolvoval tzv. BIM protokol, tedy Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu. Nyní je tedy představen recenzentům registrovaným zde na portálu ČAS.
Doporučení k projektovému řízení míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM, jakožto jeden z aktuálních výstupů pracovní skupiny PS02, prošel interním recenzním řízením a je zde představen recenzentům.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky