kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy

Cíl:

 • Standardizace projektového řízení veřejných zakázek (jasná odpovědnost, jednotné nástroje)
 • Standardizace smluv (Český standard pro menší projekty, FIDIC)
 • Zlepšení zadávání veřejných zakázek (metody HEV)
 • Propojení se standardizací vedenou SFDI 
 • Zvýšení přitažlivosti prostředí staveních zakázek
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení spojených s předáním výstupů PS dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS na akcích (konference, semináře, workshopy apod.)
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS

Základními úkoly PS02 pro období 2018-2019 jsou:

 • Zlepšení a metodická podpora zadávání veřejných zakázek jinak, než pouze na cenu (metody hodnocení ekonomické výhodnosti, společenská odpovědnost apod.)
 • Propojení se standardizací vedenou úsilím SFDI 
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení, spojených s předáním výstupů pracovní skupiny dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS02 na konferencích, seminářích, workshopech apod.
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS02 v médiích, oslovujících odbornou veřejnost

Cíl:

 • Standardizace projektového řízení veřejných zakázek (jasná odpovědnost, jednotné nástroje)
 • Standardizace smluv (Český standard pro menší projekty, FIDIC)
 • Zlepšení zadávání veřejných zakázek (metody HEV)
 • Propojení se standardizací vedenou SFDI 
 • Zvýšení přitažlivosti prostředí staveních zakázek
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení spojených s předáním výstupů PS dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS na akcích (konference, semináře, workshopy apod.)
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS

Základními úkoly PS02 pro období 2018-2019 jsou:

 • Zlepšení a metodická podpora zadávání veřejných zakázek jinak, než pouze na cenu (metody hodnocení ekonomické výhodnosti, společenská odpovědnost apod.)
 • Propojení se standardizací vedenou úsilím SFDI 
 • Spolupráce v rámci připomínkových řízení, spojených s předáním výstupů pracovní skupiny dalším organizacím státní správy
 • Prezentace výstupů činnosti PS02 na konferencích, seminářích, workshopech apod.
 • Publikování dílčích informací o činnosti PS02 v médiích, oslovujících odbornou veřejnost

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky