kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výzva V. programu nabízí malým a středním organizacím podporu adaptace metody BIM

S ohledem na uvažovanou povinnost využívat postupně metodu BIM v nadlimitních veřejných zakázkách od července 2023 připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu V. Výzvu programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik. Ta ve svém cíli obsahuje kategorii aktivit podporující digitální transformaci firmy.

 

 

Novým páteřním nástrojem pro střední a malé firmy v rámci dodavatelského řetězce v oblasti staveb je společné datové prostředí (CDE). Umožní vytvořit funkční propojený celek, a tak napomůže k efektivnějšímu řízení a chodu firmy.

 

 

Více informací k systémům CDE najdete například v následujících odkazech:

dokumentu, který připravilo MPO, najdete nejen informace o podporovaných aktivitách, ale také informace související s alokací a příjmem žádostí o podporu. Nechybí ani informace o způsobu poskytování konzultací k Výzvě.

 

 

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky