kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Další krok k datovém standardu staveb. Byla vydána část týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí

Datový standard staveb je klíčovou částí metody BIM. Práce na jeho přípravě v letošním roce výrazně zrychlily. Po vydání první části zahrnující přípravu dokumentace pro stavební povolení, se nyní podařilo nalézt s klíčovými aktéry shodu také na části DSS pro milník dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu DUR minimum, tedy minimálního požadovaného rozsahu, což odpovídá zvolené strategii.

 

Datový standard staveb (DSS) bude jediným dokumentem vydaným odborem Koncepce BIM, který bude mít – podle věcného návrhu Zákona o BIM - závazný a nikoli doporučující charakter. Je to logické, jde totiž o jednu z klíčových částí zavádění metody BIM. Právě datový standard staveb totiž určuje strukturu a obsah předávaných informací. Bez používání jednotného DSS by nikdy nebylo možné zajistit sdílení informací napříč jednotlivými stavařskými profesemi a životním cyklem stavby. I proto je příprava datového standardu staveb jednou z největších priorit Koncepce zavádění metody BIM pro roky 2021 a 2022. Po výrazném posunu, kdy se podařilo společně s partnery připravit na jaře první část – DSS pro dokumentaci pro stavební povolení je nyní vydána část další: Datový standard staveb pro dokumentaci pro územní rozhodnutí.

 

 

 

Umístění v geoprostoru a digitální model jako podklad pro územní řízení

Podobně jako v případě DSS pro milník DSP, i v případě druhé části byl zvolen rozsah označovaný jako DUR minimum. Je to v souladu se záměrem prvotně připravovat pouze minimální nutný rozsah informací s tím, že zadavatel si jej může podle potřeby a svých vlastních účelů užití rozšířit. Dále tyto minimální rozsahy budou k dispozici pro další připravované účely užití, které bude nabízet i přímo DSS. Minimální požadovaný rozsah byl nyní specifikován především spolu s experty České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Vydaný DSS pro dokumentaci pro územní rozhodnutí zahrnuje minimální požadavky v grafickém standardu G0 – pro novostavby (stavební objekt) a byl zpracován na základě dvou účelů užití, a to umístění stavby do geoprostoru a digitální model stavby (DiMS) jako podklad pro územní řízení. Součástí vydané části DSS je přirozeně také specifikace minimálního rozsahu negrafických (alfanumerických) informací, které jsou nedílnou součástí DiMS.

 

Spolupráce rozšířena o Sdružení podnikatelů ve stavebnictví

I když vydáním prvních dvou částí DSS byla završena úvodní etapa jeho přípravy, zbývá ještě mnoho práce. Dalším důležitým milníkem v práci výkonného projektového týmu DSS je vydání datového standardu staveb definujícího minimální požadavky na informace u dokumentace pro provádění stavby (DPS). Proto byla spolupráce na jeho přípravě rozšířena o zástupce Sdružení podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Podařilo se podepsat nové memorandum o spolupráci, které umožní dosavadní zaměření na účely užití z pohledu projektantů rozšířit také o rozměr zhotovitelů. Právě na něm budou experti intenzivně spolupracovat.

 

Spolupráce s důležitými aktéry pokračuje velmi intenzivně i prostřednictví tak zvaných odborných týmů oblasti (OTO), které plní roli odborných zpracovatelů a garantů za danou oblast. V uplynulém období vznikl nový OTO tým pro oceňování. Nyní se soustředíme na vznik OTO týmu pro technickou infrastrukturu. Do jeho práce se zapojují zástupci Českého plynárenského svazu (ČPS) a Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES). Neméně důležitým krokem je také navázání spolupráce s dotčeným orgánem Hasičského záchranného sboru, ve spolupráci s jeho experty jsou připravovány parametry umožňující zahrnout do digitálního modelu stavby také informace týkající se požadavků požární bezpečnosti.

 

 

Související články

 

Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru
Jan Lodl  |  10.10.2022
Datový standard staveb (DSS) bude hrát důležitou roli také při digitalizace stavebního řízení. Právě pro něj jeho určena nově vydaná část
DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
25.7.2022
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace
Jan Lodl  |  4.7.2022
Za poslední rok se podařilo vydat DSS pro DUR, DSP a DPS jak pro část architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, tak pro zařízení a rozvody TZB.
Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS
Jan Lodl  |  16.3.2022
Společný digitální jazyk pro české stavby získává další kontury. Technická komise schválila první část DSS dokumentace provedení stavby (DPS).
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Podmínky