kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS03 Datové a informační standardy

Cíl: 

Oblastí činnosti pracovní skupiny je zefektivnění práce s informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace v oblasti digitalizace. Klíčovou oblastí činnosti pracovní skupiny je příprava datového standardu a souvisejících požadavků a metodik na poskytování informací v elektronické podobě pro potřeby veřejných zadavatelů.

 

Nový datový standard (digitální systém, klasifikace) bude určovat podmínky pro přípravu informačních modelů staveb pro stavby pozemní a infrastrukturní s návazností na stavby dopravní a pozemní. Práce jsou koordinovány se Státním fondem dopravní infrastruktury, kde vzniká datový standard pro stavby dopravní.

 

 

 

 

Při přípravě tohoto systému je nezbytné zohlednit platnou a připravovanou legislativu, možnosti softwarových nástrojů, praxi v českém stavebnictví a především účel použití těchto datových standardů. Datový standard bude vycházet ze zkušeností ze zahraniční praxe a bude konzultován s širokou odbornou veřejností

Cíl: 

Oblastí činnosti pracovní skupiny je zefektivnění práce s informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace v oblasti digitalizace. Klíčovou oblastí činnosti pracovní skupiny je příprava datového standardu a souvisejících požadavků a metodik na poskytování informací v elektronické podobě pro potřeby veřejných zadavatelů.

 

Nový datový standard (digitální systém, klasifikace) bude určovat podmínky pro přípravu informačních modelů staveb pro stavby pozemní a infrastrukturní s návazností na stavby dopravní a pozemní. Práce jsou koordinovány se Státním fondem dopravní infrastruktury, kde vzniká datový standard pro stavby dopravní.

 

 

 

 

Při přípravě tohoto systému je nezbytné zohlednit platnou a připravovanou legislativu, možnosti softwarových nástrojů, praxi v českém stavebnictví a především účel použití těchto datových standardů. Datový standard bude vycházet ze zkušeností ze zahraniční praxe a bude konzultován s širokou odbornou veřejností

CoClass – seznámení odborné veřejnosti s klasifikačním systémem
Ing. Barbora Pospíšilová, Ph.D.  |  13.5.2019
Na začátek května jsme připravili pro českou stavební veřejnost zajímavý mezinárodní workshop, jehož cílem bylo informovat o principech a možnostech moderního klasifikačního systému CoClass.
Klasifikační systém – určen jen pro oceňování?
Jaroslav Nechyba  |  6.5.2019
Jak souvisí se současnými cenovými soustavami? Bude nahrazovat v současnosti používané OTSKP či TSKP? Nebojme se – žádná revoluce se nechystá, je zbytečná.
Klasifikační systém - k čemu ho potřebujeme?
Jaroslav Nechyba  |  2.5.2019
Široce respektovaný a standardně používaný klasifikační systém je klíč a základní podmínka pro maximální sdílení, sledování a analýzy informací v digitální podobě. Proč?
Pozvánka na workshop ke klasifikačnímu systému
Martina Kourková  |  24.4.2019
Zveme Vás na workshop pořádaný ve spolupráci s MPO dne 7. května - seznámení se s klasifikačním systémem CoClass, který se nabízí jako jedna z velmi zajímavých možností pro využití v českém DSS.
Publikujeme první finální výstup pracovní skupiny PS03
Martina Kourková  |  17.4.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Další postup Agentury ČAS při výběru klasifikačního systému
Jaroslav Nechyba  |  4.4.2019
Výběr klasifikačního systému pro potřeby přípravy Datového standardu stavebnictví informačního modelování staveb vnímáme jako jedno z klíčových rozhodnutí.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky