kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

PS03 Datové a informační standardy

Cíl: 

Oblastí činnosti pracovní skupiny je zefektivnění práce s informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace v oblasti digitalizace. Klíčovou oblastí činnosti pracovní skupiny je příprava datového standardu a souvisejících požadavků a metodik na poskytování informací v elektronické podobě pro potřeby veřejných zadavatelů.

 

Nový datový standard (digitální systém, klasifikace) bude určovat podmínky pro přípravu informačních modelů staveb pro stavby pozemní a infrastrukturní s návazností na stavby dopravní a pozemní. Práce jsou koordinovány se Státním fondem dopravní infrastruktury, kde vzniká datový standard pro stavby dopravní.

 

 

 

 

Při přípravě tohoto systému je nezbytné zohlednit platnou a připravovanou legislativu, možnosti softwarových nástrojů, praxi v českém stavebnictví a především účel použití těchto datových standardů. Datový standard bude vycházet ze zkušeností ze zahraniční praxe a bude konzultován s širokou odbornou veřejností

Cíl: 

Oblastí činnosti pracovní skupiny je zefektivnění práce s informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace v oblasti digitalizace. Klíčovou oblastí činnosti pracovní skupiny je příprava datového standardu a souvisejících požadavků a metodik na poskytování informací v elektronické podobě pro potřeby veřejných zadavatelů.

 

Nový datový standard (digitální systém, klasifikace) bude určovat podmínky pro přípravu informačních modelů staveb pro stavby pozemní a infrastrukturní s návazností na stavby dopravní a pozemní. Práce jsou koordinovány se Státním fondem dopravní infrastruktury, kde vzniká datový standard pro stavby dopravní.

 

 

 

 

Při přípravě tohoto systému je nezbytné zohlednit platnou a připravovanou legislativu, možnosti softwarových nástrojů, praxi v českém stavebnictví a především účel použití těchto datových standardů. Datový standard bude vycházet ze zkušeností ze zahraniční praxe a bude konzultován s širokou odbornou veřejností

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky