kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kurz: Správa informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí

Správa informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí je kurz určený zaměstnancům veřejné správy, pracovníky oddělení investičních a správy majetku, ale také pro nižší a střední úroveň řízení veřejných institucí. Kurz je doplňkem plánovaného vzdělávacího programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), který bude zaměřen na vzdělávání nejvyšší úrovně managementu.

 

Účastníci se v něm seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE), naučí se také provést úvodní analýzu, která by měla předcházet nasazení CDE do praxe organizace či pilotního projektu. Absolventi programu tak budou znát klady i zápory jednotlivých variant provozu CDE. Zároveň budou rozumět základním principům práce ve společného datovém prostředí.

 

Společné datové prostředí je jedním ze tří pilířů metody BIM, kterou budou muset na základě usnesení vlády číslo 628/2017 (ve znění aktualizace z roku 2021) postupně využívat pro řízení svých nadlimitních stavebních zakázek všichni veřejní zadavatelé od července 2023. Používání společného datového prostředí je zároveň jednou z nejviditelnějších změn, kterou využívání metody BIM přinese. Právě zde totiž vzniká digitální dvojče, přesněji informační model stavby (IMS). Prostřednictvím CDE dochází ke sdílení všech relevantních informací o stavbě, je v něm uložen digitální model stavby (DiMS), veškeré důležité dokumenty (včetně těch, které nejsou spojeny s digitálním modelem), a především v něm probíhají digitalizované procesy a komunikace. Z tohoto důvodu bude mít zavedení a používání CDE nejen dopad na dosavadní způsoby práce jednotlivých pracovníků, ale celé organizace.

V jednodenním prezenčním kurzu se účastníci dozvědí nejen co  CDE je a jak funguje, ale načerpají také potřebné znalosti pro zvážení výběru vhodného CDE pro svou organizaci. Budou znát obecné požadavky na společné datové prostředí a seznámí se také s těmi technickými a funkčními. Součástí kurzu je zpracování jednoduchého základního návrhu na interní projekt - zavedení CDE na pilotním projektu. Díky němu získají absolventi programu základní dovednosti potřebné k tomu, aby mohli začít využívat společné datové prostředí na pilotním stavebním projektu tak, aby bylo efektivní, splnilo jejich očekávání a přispělo k zjednodušení práce.  

K přihlášení na vzdělávací program Správa informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí je vhodné (ale nikoli nezbytné) absolvovat program Základy metody BIM pro veřejnou správu, případně mít již základní povědomí o metodě BIM. Žádné další znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií nejsou potřeba. Kurz probíhá prezenčně.

 

 

Aktuálně vypsané kurzy

 

18.11. 2021

30.11. 2021

Související články

 

2. a 3. 11. - Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  13.9.2021  | Osvěta
Startuje vzdělávací akce Základy metody BIM pro veřejnou správu. Jak se přihlásit?
6.-7.12. - Základy informačního modelu stavby
Martina Kourková  |  8.10.2021  | Osvěta
Na 6. prosince byl vypsán první letošní termín kurzu zaměřený na Základy informačního modelu stavby.
16. 11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
25.11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 25. listopadu 2021 byl vypsán termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)
Kurz: Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí a seznámí s principy Českého smluvního standardu
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.
Sada kurzů: Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  1.9.2021  | Osvěta
Seznamte se podrobněji s úvodním vzdělávacím programem nazvaným Základy metody BIM pro veřejnou správu, určeným pro všechny pracovníky veřejné správy.

Kontaktní formulář

 

Podmínky