kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kurz: Správa informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí

Správa informací o stavbě, komunikace, digitální procesy ve společném datovém prostředí je kurz určený zaměstnancům veřejné správy, pracovníky oddělení investičních a správy majetku,

 

Účastníci se v něm seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE), naučí se také provést úvodní analýzu, která by měla předcházet nasazení CDE do praxe organizace či pilotního projektu. Absolventi programu tak budou znát klady i zápory jednotlivých variant provozu CDE. Zároveň budou rozumět základním principům práce ve společného datovém prostředí.

 

Společné datové prostředíje jedním ze tří pilířů metody BIM, kterou budou muset na základě usnesení vlády číslo 628/2017 (ve znění aktualizace z roku 2021) postupně využívat pro řízení svých nadlimitních stavebních zakázek všichni veřejní zadavatelé od července 2023. Používání společného datového prostředí je zároveň jednou z nejviditelnějších změn, kterou využívání metody BIM přinese. Právě zde totiž vzniká digitální dvojče, přesněji informační model stavby (IMS). Prostřednictvím CDE dochází ke sdílení všech relevantních informací o stavbě, je v něm uložen digitální model stavby (DiMS), veškeré důležité dokumenty (včetně těch, které nejsou spojeny s digitálním modelem), a především v něm probíhají digitalizované procesy a komunikace. Z tohoto důvodu bude mít zavedení a používání CDE nejen dopad na dosavadní způsoby práce jednotlivých pracovníků, ale celé organizace.

 

V jednodenním prezenčním kurzu se účastníci dozvědí nejen co  CDE je a jak funguje, ale načerpají také potřebné znalosti pro zvážení výběru vhodného CDE pro svou organizaci. Budou znát obecné požadavky na společné datové prostředí a seznámí se také s těmi technickými a funkčními. Součástí kurzu je zpracování jednoduchého základního návrhu na interní projekt - zavedení CDE na pilotním projektu. Díky němu získají absolventi programu základní dovednosti potřebné k tomu, aby mohli začít využívat společné datové prostředí na pilotním stavebním projektu tak, aby bylo efektivní, splnilo jejich očekávání a přispělo k zjednodušení práce.  

 

K přihlášení na kurz je vhodné (ale nikoli nezbytné) absolvovat program Základy metody BIM pro veřejnou správupřípadně mít již základní povědomí o metodě BIM. Žádné další znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií nejsou potřeba. Kurz probíhá prezenčně.

 

 

 

 

Termín Místo
   

 

Pro koho je určen: 

 

Pracovníci veřejné správy zabývající se problematikou veřejných zakázek, včetně nižšího a středního managementu, IT pracovníci

 

 

Vzdělávací cíl: 

 

Seznámit účastníky s praktickým využíváním společného datového prostředí na výstavbovém projektu a problematikou jeho výběru a práce v něm

 

Program:

 

  • Úvod do správy informací o stavbě
  • Role CDE v rámci metody BIM
  • Požadavky na CDE a jeho funkcionalitu
  • Co je a co není digitální dvojče stavby
  • Využití CDE na stavebním projektu
  • Praktické zkušenosti při používání CDE

 

 

Lektoři:

 

  • Lucie Švamberková
  • Pavel Vlasák

 

Forma:

 

Prezenční - jednodenní

 

 

Cena:

 

6 030 Kč včetně oběda

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky