kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kurz: Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání

Samotný fakt, že je smlouva o dílu rozsáhlá a komplikovaná, ještě nezaručuje, že bude funkční. Mnohdy je to právě naopak. I proto dnes řada zadavatelů sahá po standardizovaných smlouvách, které jim – možná trochu paradoxně – dávají větší právní jistotu. Český smluvní standard (ČSS) je základem pro standardizaci smluvní dokumentace pro veřejné stavební zakázky s využitím metody BIM. Jednou z velkých výhod standardizace je totiž možnost strojového zpravování a vytěžení informací. Kurz Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí. Frekventanti kurzu se seznámí s filozofií a principy Českého smluvního standardu, a podrobněji proniknou do problematiky využití dvou příloh smlouvy o dílo – BIM Protokolu a Licenčního ujednání.

 

BIM protokol je jedním ze tří základních pilířů metody BIM, jejíž využívání bude pro všechny zadavatele nadlimitních veřejných stavebních zakázek postupně povinné od 1. července 2023. Předpokládá to usnesení vlády číslo 628/2017 a jeho aktualizace z roku 2021. BIM Protokol upravuje práva a povinnosti digitální spolupráce smluvních stran, stanovuje požadavky na informace, způsob jejich předávání, určuje parametry požadovaného informačního modelu stavby a další. Licenční ujednání řeší vypořádání práv duševního vlastnictví souvisejících s autorským dílem, za které může být považován architektonický návrh, projekt nebo i samotný digitální model stavby.

Frekventanti kurzu Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání získají potřebné znalosti a dovednosti k využívání a aplikaci všech částí nově připraveného Českého smluvního standardu, budou schopni smluvně definovat požadavky na předávání a sdílení informací při využití metody BIM, dokáží aplikovat části ČSS včetně příloh na konkrétní veřejnou stavební zakázku, a porozumí vzájemným vazbám a propojením. Zároveň zvládnou způsob, jak rozšířit standardizované smlouvy o případná specifika konkrétní stavby. Kurz je jednodenní a probíhá prezenčně v učebně. Součástí kurzu je také praktická část zaměřená na aplikaci teoretických poznatků na konkrétní případy.

 

K přihlášení na kurz Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání je vhodné (ale nikoli nezbytné) absolvovat vzdělávací program Základy metody BIM pro veřejnou správu, případně mít již základní povědomí o metodě BIM. Žádné další znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií nejsou nutné. Kurz probíhá v prezenční formě.

 

Kurz je určen také pracovníky nižší a střední úrovňě řízení veřejných institucí. Doplňuje tedy plánovaný vzdělávací program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), který bude zaměřen na vzdělávání nejvyšší úrovně managementu.

Související články

 

2. a 3. 11. - Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  13.9.2021  | Osvěta
Startuje vzdělávací akce Základy metody BIM pro veřejnou správu. Jak se přihlásit?
6.-7.12. - Základy informačního modelu stavby
Martina Kourková  |  8.10.2021  | Osvěta
Na 6. prosince byl vypsán první letošní termín kurzu zaměřený na Základy informačního modelu stavby.
16. 11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
25.11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 25. listopadu 2021 byl vypsán termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)
Kurz: Správa informací o stavbě (CDE)
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE) a naučí se také provést úvodní analýzu před nasazením CDE.
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.
Sada kurzů: Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  1.9.2021  | Osvěta
Seznamte se podrobněji s úvodním vzdělávacím programem nazvaným Základy metody BIM pro veřejnou správu, určeným pro všechny pracovníky veřejné správy.

Kontaktní formulář

 

Podmínky