kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kurz: Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání

Samotný fakt, že je smlouva o dílu rozsáhlá a komplikovaná, ještě nezaručuje, že bude funkční. Mnohdy je to právě naopak. I proto dnes řada zadavatelů sahá po standardizovaných smlouvách, které jim – možná trochu paradoxně – dávají větší právní jistotu. Český smluvní standard (ČSS) je základem pro standardizaci smluvní dokumentace pro veřejné stavební zakázky s využitím metody BIM. Jednou z velkých výhod standardizace je totiž možnost budoucího strojového zpravování a vytěžení informací a to bez standardizace postupů a požadavků určených smlouvou nelze. 

 

Kurzuvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí. Frekventanti kurzu se seznámí s konceptem a principy používání Českého smluvního standardu, a získají podrobnější znalosti jak využit dvě přílohy smlouvy o dílo – BIM Protokolu a Licenčního ujednání.

 

BIM protokol je jedním ze tří základních pilířů metody BIM, jejíž využívání bude pro všechny zadavatele nadlimitních veřejných stavebních zakázek postupně povinné od 1. července 2023. Předpokládá to usnesení vlády číslo 628/2017 a jeho aktualizace z roku 2021. BIM Protokol upravuje práva a povinnosti digitální spolupráce smluvních stran, stanovuje požadavky na informace, způsob jejich předávání, určuje parametry požadovaného informačního modelu stavby a další. Licenční ujednání řeší vypořádání práv duševního vlastnictví souvisejících s autorským dílem, za které může být považován architektonický návrh, projekt nebo i samotný digitální model stavby.

 

Frekventanti kurzu získají potřebné znalosti a dovednosti k využívání a aplikaci všech částí nově připraveného Českého smluvního standardu, budou schopni smluvně definovat požadavky na předávání a sdílení informací při využití metody BIM, dokáží aplikovat části ČSS včetně příloh na konkrétní veřejnou stavební zakázku, a porozumí vzájemným vazbám a propojením. Zároveň zvládnou způsob, jak rozšířit standardizované smlouvy o případná specifika konkrétní stavby. 

 

K přihlášení na kurz Základy Českého smluvního standardu včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání je vhodné (ale nikoli nezbytné) absolvovat vzdělávací program Základy metody BIM pro veřejnou správu, případně mít již základní povědomí o metodě BIM. Žádné další znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií nejsou nutné. Kurz probíhá v prezenční formě.

 

 

 

 

 

 

Pro koho je určen:

 

Právníci, pracovníci veřejné správy zabývající se problematikou smluvních vztahů u veřejných zakázek

 

Vzdělávací cíl:

 

Seznámit účastníky s praktickým využitím Českého smluvního standardu a smluvního ukotvení využívání metody BIM na výstavbovém projektu.

 

Lektoři:

 

  • Anastázie Jegorová
  • Pavla Voříšková

 

Program

 

  • Význam standardizace a role veřejného zadavatele
  • Základní principy a filozofie Českého smluvního standardu
  • Český smluvní standard – správa zakázky, čas, cena, změnové řízení
  • BIM Protokol – hierarchie, význam, obsah
  • Licenční ujednání – význam a používání
  • BIM Protokol a jeho přílohy v praxi

Forma:


prezenční - jednodenní

 

Cena:

 


6 030 Kč včetně oběda

 

TermínMísto
   

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky