kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS04 Podklady pro oceňování

Cíl: 

Hlavním cílem, z pohledu státu jako dobrého hospodáře, je vytvoření závazných norem, potřebných pro zajištění povinnosti veřejného zadavatele transparentně, efektivně a jednotně zadávat, vyhodnocovat a porovnávat své stavby/projekty v návaznosti na nový zdroj informací – datový model stavby metody BIM včetně jeho negrafických informací.

 

 

 

Cíl: 

Hlavním cílem, z pohledu státu jako dobrého hospodáře, je vytvoření závazných norem, potřebných pro zajištění povinnosti veřejného zadavatele transparentně, efektivně a jednotně zadávat, vyhodnocovat a porovnávat své stavby/projekty v návaznosti na nový zdroj informací – datový model stavby metody BIM včetně jeho negrafických informací.

 

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Podmínky