kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

PS04 Podklady pro oceňování

Cíl: 

Hlavním cílem, z pohledu státu jako dobrého hospodáře, je vytvoření závazných norem, potřebných pro zajištění povinnosti veřejného zadavatele transparentně, efektivně a jednotně zadávat, vyhodnocovat a porovnávat své stavby/projekty v návaznosti na nový zdroj informací – datový model stavby metody BIM včetně jeho negrafických informací.

 

 

 

Cíl: 

Hlavním cílem, z pohledu státu jako dobrého hospodáře, je vytvoření závazných norem, potřebných pro zajištění povinnosti veřejného zadavatele transparentně, efektivně a jednotně zadávat, vyhodnocovat a porovnávat své stavby/projekty v návaznosti na nový zdroj informací – datový model stavby metody BIM včetně jeho negrafických informací.

 

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky