kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti (nejen) ve stavebnictví

Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů, a to včetně spolupráce s Českou agenturou pro standardizaci na pilotních projektech ověřujících využití metody BIM (Building Information Management) v praxi veřejné správy. V celkem devíti projektech zkouší využití metody BIM v různých fázích životního cyklu stavby od procesní analýzy, přes projekční a stavební práce, až po správu a údržbu staveb. Dva pilotní projekty probíhají navíc ve spolupráci s partnery z Dolního Rakouska.

 

Stavebnictví patří k nejméně digitalizovaným sektorům naší ekonomiky, což se projevuje mimo jiné stagnací efektivity práce. V současnosti nejslibnější cestou digitalizace stavebnictví je metoda BIM, na kterou vsadila celá řada vyspělých států. Usnesením vlády číslo 682/2017 se mezi ně zařadila také Česká republika, vláda v něm pověřila realizací Koncepce zavádění metody BIM Ministerstvo průmyslu a obchodu. Odborným garantem je Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a její odbor Koncepce BIM. Ten má za úkol připravovat standardy, metodiky, návody a doporučení tak, aby od července 2021 mohli všichni zadavatelé veřejných stavebních zakázek s rozpočtem vyšším než 150 milionů korun začít řídit své projekty digitálně s využitím metody BIM.

 

Cesta k lepší kontrole veřejných stavebních zakázek

Metoda BIM neznamená jen vytvoření prostorového digitálního modelu stavby (DiMS), ale především sdílení informací napříč celým životním cyklem stavby. Přenesení řízení stavby do digitálního prostředí posílí pozici investora během zadávání, řízení a kontroly veřejné stavební zakázky. Díky tomu se zlepší kontrola, zvýší efektivita a v konečném důsledku i sníží náklady. Kraj Vysočina patří k nejaktivnějším partnerům agentury ČAS v programu pilotních projektů sloužících k ověření možností využití metody BIM v praxi veřejné správy. Celkem zde probíhá nebo je připravováno devět pilotních projektů zaměřených na různé fáze životního cyklu stavby.

 

„V metodě BIM spatřujeme prostředek k tomu, abychom dokázali naše stavební zakázky řídit efektivněji,“ říká Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku a dodává: „Získáváme tím kromě digitálního modelu stavby prostor pro sdílení informací mezi všemi účastníky procesu výstavby, pro větší kontrolu nad celým procesem a pro efektivnější správu majetku.“

 

Efektivní práce s informacemi

Kromě informačního modelu stavby (IMS), což je v podstatě souhrn všech důležitých informací o stavbě po celou dobu jejího životního cyklu, a BIM Protokolu zajišťujícího smluvní ukotvení metody BIM je třetím z jejích pilířů společné datové prostředí (CDE). Jedná se obvykle o cloudovou aplikaci umožňující ukládat, sdílet, a především spravovat informace o stavbě. Právě zde vzniká IMS neboli digitální dvojče. Je zde uložen digitální model stavby (DiMS), ale musí se sem přesunout také veškeré relevantní dokumenty související se stavbou, digitalizované procesy a také komunikace. Prostřednictvím CDE mohou sdílet informace z IMS všichni zainteresovaní, bez ohledu na stavařskou profesi či fázi životního cyklu stavby.

 

„Stavby jsou dnes stále složitější a komplexnější. Najít potřebnou informaci, která může být v některém ze stovek e-mailů nebo tisícovek dokumentů v elektronické či papírové formě, je téměř nemožné,“ připomíná Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM Agentury ČAS. Sdílení informací ve společném datovém prostředí mi dává téměř jistotu, že jsem schopen rychle a efektivně najít potřebnou informaci. A co víc, mohu se spolehnout na to, že jde o její aktuální platnou verzi,“ doplňuje Nechyba.

Provoz společného datového prostředí v realitě veřejné instituce ověřuje Kraj Vysočina v aktuálním pilotním projektu III/4026 Opatov, průtah, který zahrnuje celkovou rekonstrukci silnice III/4026 v průtahu městyse Opatov v délce 250 metrů a s rozpočtem 6 milionů korun. V tomto pilotním projektu využívá Kraj Vysočina metodu BIM ve fázi výstavby. Pro správu informací o stavbě využívá společného datového prostředí, které je propojeno s elektronickým stavebním deníkem. Ten je od 1. ledna 2021 (novela zákona č. 183/2006, tedy stavebního zákona) povinný u veřejných zakázek v nadlimitním režimu a u takové veřejné zakázky, jejíž zadávací řízení bylo zahájeno po 1. 1. 2021. Praktické využití elektronického stavebního deníku a společného datového prostředí na příkladu rekonstrukce průtahu Opatova je předmětem projektu EDUBIM II. Partnerem tohoto projektu, který je spolufinancován z Fondu malých projektů (v rámci operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020) je kromě Kraje Vysočina také Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a spolková země Dolní Rakousko.

 

Digitalizace mění způsoby práce

Zavedení metody BIM do praxe jakékoli firmy či instituce znamená v podstatě zahájení procesu její digitální transformace. Digitalizovat je potřeba také veškeré interní a externí procesy (u staveb to může být například změnové řízení) a do digitálního prostředí je nutné přenést i komunikaci, která by se tak z e-mailů, messengerů či dokonce dopisů měla přenést právě do CDE. To má samozřejmě dopad i na dosavadní způsoby práce, lidé se musí naučit pracovat v digitálním prostředí.

 

„Místo hierarchického, někdy trochu strnulého organizačního schématu, které je pro veřejné instituce poměrně typické, jsme sáhli po projektovém způsobu řízení,“ vysvětluje Eva Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina a pokračuje: „Ten je totiž podle nás mnohem vhodnější pro přicházející digitální dobu a umožňuje nám mnohem pružněji reagovat na úkoly, které před námi stojí.“

 

Právě v souvislosti se zpracováním interního dokumentu Koncepce implementace BIM vznikl v Kraji Vysočina projektový tým, v němž pracují zaměstnanci různých odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina, kterých se zavedení metody BIM dotkne. Úkolem tohoto týmu je připravit zavedení metody BIM v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina, tedy v podstatě připravit projekt transformace úřadu do skutečně digitální organizace.

 

„Jsem přesvědčen, že pokud se nám podaří tohoto cíle dosáhnout, budeme schopni lépe řídit plánované velké liniové stavby, z čehož budou mít prospěch všichni. Já osobně při své práci často využívám mobilní aplikaci, která mi umožnuje téměř v reálném čase sledovat prostřednictvím elektronického stavebního deníku průběh stavby, včetně příslušných zápisů z kontrolních dnů, dokumentace nebo aktuálních fotografií,“ uzavírá Miroslav Houška, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství.

 

Související články

 

Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby. Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury podepsali dohodu o spolupráci při zavedení a správě datového standardu staveb
Jan Lodl  |  8.3.2023
Agentura ČAS a SFDI se dohodli na další spolupráci při tvorbě a rozvoji datotového standardu staveb (DSS). DSS-DI bude dostupný ve stejné databázi.
Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM i ve veřejné správě
Jan Lodl  |  15.11.2022
Program bude rozdělen do tří bloků: BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, BIM pro lepší pracovní den a BIM v praxi veřejného zadavatele.
Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo. BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy
Jan Lodl  |  26.10.2022
Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018.
Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci
Jan Lodl  |  19.10.2022
Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista.
Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno
Jan Lodl  |  26.8.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Již od začátku letošního roku musí střední školy stavebního zaměření začít s výukou metody BIM. Všichni absolventi od roku 2026 ji tak budou znát.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
Robotizace stavebnictví v praxi
Jan Lodl  |  26.5.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS)
Máte ve čtvrtek prázdný kalendář? Přihlaste se na Summit Koncepce BIM 2022
Jan Lodl  |  18.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Už ve čtvrtek 24. února 2022 proběhne jedinečné mezinárodní setkání Summit Koncepce BIM 2022.
Vystoupení renomovaných evropských hostů dostupné každému
Jan Lodl  |  9.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM dostal on-line podobu. Bude ale vysílán živě a účastníci tak nepřijdou o možnost pokládat prezentujícím dotazy.
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Další ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční 24. února 2022
Jan Lodl  |  13.12.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v PVA EXPO PRAHA.
Robotizace stavebnictví. Robot Hilti Jaibot ukazuje cestu ke Stavebnictví 4.0
Jan Lodl  |  19.10.2021
Robot Hilti Jaibot zvládne práci několika lidí na mnoho dní sám a jen za tři dny. Zvládne totiž až 600 otvorů pro kotevní systémy za den.
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce
Jan Lodl  |  16.2.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Odborné
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát
2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy
14.11.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.

Kontaktní formulář

 

Podmínky