kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Základy informačního modelu stavby

 

Termín konání: 6. - 7.12. 2021, 9.00 - 15.30 hod

Cena: 8 160 Kč včetně oběda

Místo konání: Benešov, vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha (IVS), ulice Ke Stadionu 1918

 

Přihláška na vzdělávací akci

 

Pro koho je určen: 

Pracovníci veřejné správy zabývající se problematikou veřejných zakázek, IT pracovníci

 

Vzdělávací cíl: 

Seznámit účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby, uvede je do problematiky základních pojmů metody BIM a vysvětlí rozdíl mezi informačním a digitálním modelem stavby (DiMS). 

 

Lektoři:
Kateřina SCHÖN

Účastníci kurzu si důkladně prohloubí úvodní znalosti získané na kurzu Úvod metody BIM. Rámcově se seznámí se zadávacími dokumenty investičních projektů využívajících metodu BIM, budou umět identifikovat role a odpovědnosti jednotlivých osob a znát užití a cíle veřejného zadavatele. Kromě toho porozumí roli informačního modelu stavby napříč jejím životním cyklem a dokážou rozlišit využití IMS během výstavbového projektu i následné správy stavby.

 

Kurz je dvoudenní a probíhá prezenčně v učebně. Součástí kurzu je také praktická část zaměřená na aplikaci teoretických poznatků na konkrétní případy. K přihlášení na kurz Základy informačního modelu stavby je vhodné (ale nikoli nezbytné) absolvovat program Základy metody BIM pro veřejnou správu, případně mít již základní povědomí o metodě BIM. Žádné další znalosti z oboru stavebnictví, ani informačních technologií nejsou potřeba.

 

Více informací o kurzu zde

Související články

 

2. a 3. 11. - Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  13.9.2021  | Osvěta
Startuje vzdělávací akce Základy metody BIM pro veřejnou správu. Jak se přihlásit?
16. 11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 16. listopadu 2021 byl vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
25.11. - Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021  | Osvěta
Na 25. listopadu 2021 byl vypsán termín kurzu zaměřeného na Český smluvní standard a BIM Protokol.
30. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
Na 30. listopadu je vypsán druhý letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE).
18. 11. 2021 - Správa informací o stavbě (CDE)
26.9.2021  | Osvěta
První letošní termín kurzu zaměřeného zejména na společné datové prostředí (CDE)
Kurz: Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí a seznámí s principy Českého smluvního standardu
Kurz: Správa informací o stavbě (CDE)
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE) a naučí se také provést úvodní analýzu před nasazením CDE.
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.
Sada kurzů: Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  1.9.2021  | Osvěta
Seznamte se podrobněji s úvodním vzdělávacím programem nazvaným Základy metody BIM pro veřejnou správu, určeným pro všechny pracovníky veřejné správy.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky