kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Odborný tým oblasti (OTO) Geoprostor -  georeferencování a využití referenčního souřadnicového systému pro umístění stavby.

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

Odborný tým oblasti (OTO) Geoprostor -  georeferencování a využití referenčního souřadnicového systému pro umístění stavby.

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Předregistrace na kurz vzdělávání
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky