kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Koordinační skupina je založena za účelem koordinace kroků v rámci dílčích cílů a záměrů.

 

Koordinační skupina je složena ze zástupců ČKA, ČKAIT, SPS, czBIM, CACE a dalších organizací.

 

 

Jednání Datum Téma  Odkaz
   4. 8. 11. 21      
 • Aktuality DSS.
Prezentace
        
   3.  28. 6. 21
 • Prezentace - novinky, další  kroky, DSS  terminologie.
Prezentace
       
 • Prezenční listina (PL)                                                
 PL
    2.      31. 5.21  
 • Představení Implementačního plánu Strategie vytvoření a správy DSS
Prezentace
   
 • Návrhy záměrů ze strany organizací a skupin
Výstup
   
 • Prezenční listina (PL)
PL
    1. 17. 5. 21 Představení Strategie vytvoření a správy DSS  Prezentace

Koordinační skupina je založena za účelem koordinace kroků v rámci dílčích cílů a záměrů.

 

Koordinační skupina je složena ze zástupců ČKA, ČKAIT, SPS, czBIM, CACE a dalších organizací.

 

 

Jednání Datum Téma  Odkaz
   4. 8. 11. 21      
 • Aktuality DSS.
Prezentace
        
   3.  28. 6. 21
 • Prezentace - novinky, další  kroky, DSS  terminologie.
Prezentace
       
 • Prezenční listina (PL)                                                
 PL
    2.      31. 5.21  
 • Představení Implementačního plánu Strategie vytvoření a správy DSS
Prezentace
   
 • Návrhy záměrů ze strany organizací a skupin
Výstup
   
 • Prezenční listina (PL)
PL
    1. 17. 5. 21 Představení Strategie vytvoření a správy DSS  Prezentace

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky