kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Koordinační skupina pro sjednocení DSS pro pozemní a dopravní stavby

Koordinační skupina pro sestavení plánu a způsobu koordinace tvorby jednotného DSS pro pozemní a dopravní stavby a naplnění dočasné databáze DSS datovými šablonami připravenými SFDI.

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

Koordinační skupina pro sestavení plánu a způsobu koordinace tvorby jednotného DSS pro pozemní a dopravní stavby a naplnění dočasné databáze DSS datovými šablonami připravenými SFDI.

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Předregistrace na kurz vzdělávání
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky