kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

15.10.2021

Účelem projektu je zajištění parkování v prostředí zdravotnického zařízení nemocnice v Třebíči.  

 

Cílem projektu je výstavba nového parkovacího domu na místě stávající parkovací plochy.

 

Stručný popis (technického charakteru):
Jedná se o třípodlažní nadzemní stavbu s parkovacími plochami na střeše objektu. Nová výstavba vyžaduje přeložení teplovodního potrubí a vedení sítí podél pozemku na jižní straně. Součástí projektu jsou venkovní objekty komunikace, kanalizace, vodovod, sadové úpravy, přípojky a přeložky NN, venkovní osvětlení.

 

Cíle využití BIM:

 

Základním cílem použití metody BIM je:

 • použití společného datového prostředí (CDE) pro sdílení dat a komunikaci nad projektem;
 • tvorba informačního modelu;
 • digitalizace stávajících procesů.

 

Dílčí cíle využití metody BIM jsou zejména:

 

 • tvorba 2D dokumentace přímo z informačního modelu;
 • tvorba výkazu výměr (nikoli soupisu prací) přímo z modelu;
 • prostorová koordinace – detekce kolizí.

Ověření využití metody BIM pro zjednodušení:

 

 • spolupráce a komunikace všech zúčastněných stran;
 • včasného rozhodování nad aktuálními daty;
 • kontroly nákladů stavby v průběhu projektových fází a stavebních prací;
 • předání dat pro správu a údržbu majetku.

 

Stávající (aktuální) stav projektu

 

Bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace v rozsahu:

 • zhotovení projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby včetně příslušného informačního modelu a všech dokumentů uvedených v této smlouvě
 • zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně příslušného informačního modelu a BOZP
 • vyhotovení plánu realizace BIM
 • hodnoticí zpráva BIM
 • provoz a správa společného datového prostředí včetně vyhotovení a aktualizací plánu realizace BIM
 • autorský dozor (AD) po dobu realizace stavby

 

Předpokládaný harmonogram / Výhled celého projektu  
V závislosti na průběhu výběrových řízení na projektanta a následně na zhotovitele: 
Projektová činnost 2021–2023
Realizace stavby 2023–2024

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky