kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Robotizace stavebnictví. Robot Hilti Jaibot ukazuje cestu ke Stavebnictví 4.0

Vyvrtat tisíce otvorů pro kotevní systém technických instalací do železobetonového skeletu je práce pro několik pracovníků na několik dnů. Kdo to někdy dělal, ví, že výsledek často není stoprocentní a jsou nutné korekce a kompromisy. Díky využití metody BIM a robotizace to ale může být jinak. Důkazem je využití robotického stroje Hilti Jaibot na stavbě nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten se řídí daty z digitálního modelu stavby (DiMS) a zvládne za den vyvrtat až 600 otvorů, které navíc barevně označí podle toho, pro jaký technický systém je určen.

 

Praha, 6. října 2021Podíl manuální lidské práce na stavbě bude do budoucna klesat a množství fyzicky náročných prací převezmou robotické stroje. Důležitou roli v tomto trendu hraje metoda BIM, především digitální model stavby (DiMS), který zahrnuje grafické a negrafické informace o stavbě. BIM tak neslouží jen ke správě informací o stavbě, ale otevírá také cestu k její robotizaci. Informace z DiMS se totiž dají použít pro řízení automatických nebo poloautomatických stavebních strojů. Poměrně běžně se dnes tento způsob využívá u liniových staveb, ale tím možnosti robotizace rozhodně nekončí. Důkazem může být robot Hilti Jaibot, stroj schopný během jediného dne automaticky vyvrtat až 600 otvorů pro kotevní systémy technických instalací (např. rozvody elektřiny, vody, topení). Vůbec poprvé je v Česku využit na stavbě nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v Praze 7.

 

Když padlo rozhodnutí o stavbě nového sídla pro náš úřad, chtěli jsme tuto situaci využít k tomu, abychom v praxi ověřili možnosti zefektivnění celého projektu. A to především prostřednictvím možností, které nám přináší digitalizace ve stavebnictví,“ vysvětlil Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce NKÚ a manažer projektu výstavby sídla. „Proto jsme vsadili také na metodu BIM a široké využití informačního modelu stavby. S využitím metody BIM byla například vytvořena metodika pro modelování celkových nákladů na vlastnictví a provoz budovy. Generálnímu dodavateli jsme také poskytli pro realizační fázi stavby její digitální model v otevřeném formátu IFC,“ doplnil Haubert, podle kterého NKÚ počítá také s využitím informačního modelu stavby pro následný facility management, a to včetně nástrojů CAFM.

 

Vrtá a označuje

Vysoutěženým generálním dodavatelem je stavební společnost Porr a.s. Zadavatel jí předal DiMS a ona pak vytvořila vlastní realizační digitální model stavby s tak vysokou podrobností, že je možné jej využít při vlastní stavbě. Součástí realizačního DiMS jsou také přesné informace (souřadnice) o kotevních systémech jednotlivých technických instalací. Tato data se přitom dají využít přímo pro řízení robotického stroje Hilti Jaibot. Pásový robot, vypadající tak trochu jako z filmu o Transformerech, je pak schopen se samočinně pohybovat po určeném prostoru a vrtat jednotlivé otvory pro kotevní systém. Ty by se jinak musely do železobetonového skeletu udělat ručně, což obnáší fyzicky náročnou práci pro několik lidí v řádu dnů. Počet takových otvorů totiž může jít u budovy, jakou je budoucí sídlo NKÚ, do tisíců. Jeden robot to přitom zvládne za pouhé tři dny.

Při využití metody BIM nejde tedy jen o to, aby zadavatel měl k dispozici přesné a aktuální informace pro své rozhodování. Digitální model stavby lze velmi úspěšně využít i v její realizační fázi,“ připomíná Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. „Zejména v oblasti silničního stavitelství je využívání DiMS k řízení robotických stavebních strojů již poměrně časté. NKÚ se v rámci pilotního projektu, na kterém spolupracujeme, rozhodl využít něco podobného i u pozemního stavitelství. Robot přitom nejen šetří lidskou práci, ale je rychlejší, a také přesnější. Nemůže se splést,“ doplňuje Nechyba.

 

K výhodám využití robota Hilti Jaibot patří nejen jeho rychlost, tedy vyvrtání 600 otvorů za den, ale i jejich barevné označení lišící se podle toho, pro který z technických systémů budovy je ten který kotevní systém určen. To usnadňuje posléze práci všem, kteří kotevní systém a pak i jednotlivé technické systémy osazují.

 

Rozšířená i virtuální realita

Podrobný realizační DiMS, který vytvořila stavební společnost Porr a.s. na základě modelu v otevřeném formátu IFC, umožňuje efektivnější správu informací během realizace stavby. Využití robotických strojů je jenom jedna z cest. Model s vysokou úrovní detailu totiž umožňuje i využití virtuální či rozšířené reality, jež může přispět k optimalizaci procesů, snížení nákladů, ale také snížení chybovosti.

 

Využití metody BIM nám, jako generálnímu dodavateli, dává obrovský smysl. I proto jsme rozhodli vytvořit si podrobný realizační DiMS, který nám umožní využívat výhod digitalizace přímo na stavbě,“ říká Pavel Mrázek, ředitel oblasti TZB&PDE Porr Česko a Slovensko a dodává: „Využití robota Hitli Jaibot je jen jedním z příkladů, jak může metoda BIM přispět k zefektivnění stavby. Digitální model je také například schopen odhalit kolize, které by se jinak zjistily až během prací. Stejně tak nám využití virtuální a rozšířené reality umožní zefektivnit kontrolu provádění prací na stavbě. Prostřednictvím mobilního zařízení nebo tabletu lze jednoduchým způsobem porovnat realitu s modelem.

 

Více informací o robotu Hilti Jaibot najdete zde.

 

 

Související články

 

Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby. Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury podepsali dohodu o spolupráci při zavedení a správě datového standardu staveb
Jan Lodl  |  8.3.2023
Agentura ČAS a SFDI se dohodli na další spolupráci při tvorbě a rozvoji datotového standardu staveb (DSS). DSS-DI bude dostupný ve stejné databázi.
Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM i ve veřejné správě
Jan Lodl  |  15.11.2022
Program bude rozdělen do tří bloků: BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, BIM pro lepší pracovní den a BIM v praxi veřejného zadavatele.
Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo. BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy
Jan Lodl  |  26.10.2022
Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018.
Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci
Jan Lodl  |  19.10.2022
Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista.
Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno
Jan Lodl  |  26.8.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Již od začátku letošního roku musí střední školy stavebního zaměření začít s výukou metody BIM. Všichni absolventi od roku 2026 ji tak budou znát.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
Robotizace stavebnictví v praxi
Jan Lodl  |  26.5.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS)
Máte ve čtvrtek prázdný kalendář? Přihlaste se na Summit Koncepce BIM 2022
Jan Lodl  |  18.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Už ve čtvrtek 24. února 2022 proběhne jedinečné mezinárodní setkání Summit Koncepce BIM 2022.
Vystoupení renomovaných evropských hostů dostupné každému
Jan Lodl  |  9.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM dostal on-line podobu. Bude ale vysílán živě a účastníci tak nepřijdou o možnost pokládat prezentujícím dotazy.
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Další ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční 24. února 2022
Jan Lodl  |  13.12.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v PVA EXPO PRAHA.
Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti
Jan Lodl  |  30.9.2021
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů.
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce
Jan Lodl  |  16.2.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Odborné
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát
2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy
14.11.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.

Kontaktní formulář

 

Podmínky