kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

PS06 Terminologie a normy

Cíl:

Cílem  práce skupiny je sjednocení používaného jazyka a snížení nutnosti opakovaného vysvětlování používaných termínů. Správná a jednotná terminologie se projeví ve formulacích metodik a výstupů v podstatě pro všechna opatření Koncepce zavádění metody BIM v ČR.

 

Tvorba terminologie je typickou činností na horizontální úrovni a propojuje jednotlivé profese, fáze a odbornosti. Proto nedílnou součástí je i identifikace různých kontextů používané terminologie a upozorňování na možné rozdíly jako zdroje nedorozumění.

 

Pro oblast technické normalizace je hlavním cílem aplikace technických norem ve výstupech ostatních PS a sbírání podnětů pro zapracování do technických norem.

PS06 má horizontální roli pro sjednocení přístupů a terminologie napříč řešenými opatřeními. Zajišťuje i komunikaci s ostatními týmy organizovanými v rámci projektu MPO pro opatření z Koncepce neprováděných ČAS.

Cíl:

Cílem  práce skupiny je sjednocení používaného jazyka a snížení nutnosti opakovaného vysvětlování používaných termínů. Správná a jednotná terminologie se projeví ve formulacích metodik a výstupů v podstatě pro všechna opatření Koncepce zavádění metody BIM v ČR.

 

Tvorba terminologie je typickou činností na horizontální úrovni a propojuje jednotlivé profese, fáze a odbornosti. Proto nedílnou součástí je i identifikace různých kontextů používané terminologie a upozorňování na možné rozdíly jako zdroje nedorozumění.

 

Pro oblast technické normalizace je hlavním cílem aplikace technických norem ve výstupech ostatních PS a sbírání podnětů pro zapracování do technických norem.

PS06 má horizontální roli pro sjednocení přístupů a terminologie napříč řešenými opatřeními. Zajišťuje i komunikaci s ostatními týmy organizovanými v rámci projektu MPO pro opatření z Koncepce neprováděných ČAS.

Jednání pracovní skupiny (WG1) CEN v Delftu
Ing. Jan Kolomazník  |  3.5.2019
V březnu 2019 proběhlo v nizozemském Delftu v prostorech Nederlands Normalisatie-instituut koordinované jednání pracovních skupin technické komise č. 442 Informační modelování staveb (BIM).
Návrh technické normy prEN ISO 23387 k připomínkám do 12.5.2019
Ing. Jan Kolomazník  |  30.4.2019
Prostřednictvím systému pro veřejné připomínkování návrhů norem (http://drafts.unmz.cz/) je možno zaslat připomínky k návrhu technické normy prEN ISO 23387.
Obecně o BIM v kontextu tvorby technických norem
Ing. Jan Kolomazník  |  7.2.2019
Úvod do struktury různých organizací, jejich působnosti, provázanosti a členění jako obecný základ pro orientaci v technických normách z hlediska jejich původu.
Zpráva z jednání pracovní skupiny WG2 na jednání CEN TC 442
Ing. Martin Černý  |  7.6.2019
Zúčastnili jsme se jednání Evropské normalizační komise (CEN) TC442 WG2 v Delftu. Pracovní skupina WG2 se zaměřuje především na datové standardy pro výměnu informací ve stavebnictví.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Zpráva z jednání pracovní skupiny CEN TC442 (WG7)
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Zastoupení Agentury ČAS v rámci CEN (Comité Européen de Normalisation) na nedávném jednání v Delftu bylo významné. Přináším informace ze skupiny WG7.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky