kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

PS06 Terminologie a normy

Cíl:

Cílem  práce skupiny je sjednocení používaného jazyka a snížení nutnosti opakovaného vysvětlování používaných termínů. Správná a jednotná terminologie se projeví ve formulacích metodik a výstupů v podstatě pro všechna opatření Koncepce zavádění metody BIM v ČR.

 

Tvorba terminologie je typickou činností na horizontální úrovni a propojuje jednotlivé profese, fáze a odbornosti. Proto nedílnou součástí je i identifikace různých kontextů používané terminologie a upozorňování na možné rozdíly jako zdroje nedorozumění.

 

Pro oblast technické normalizace je hlavním cílem aplikace technických norem ve výstupech ostatních PS a sbírání podnětů pro zapracování do technických norem.

PS06 má horizontální roli pro sjednocení přístupů a terminologie napříč řešenými opatřeními. Zajišťuje i komunikaci s ostatními týmy organizovanými v rámci projektu MPO pro opatření z Koncepce neprováděných ČAS.

Cíl:

Cílem  práce skupiny je sjednocení používaného jazyka a snížení nutnosti opakovaného vysvětlování používaných termínů. Správná a jednotná terminologie se projeví ve formulacích metodik a výstupů v podstatě pro všechna opatření Koncepce zavádění metody BIM v ČR.

 

Tvorba terminologie je typickou činností na horizontální úrovni a propojuje jednotlivé profese, fáze a odbornosti. Proto nedílnou součástí je i identifikace různých kontextů používané terminologie a upozorňování na možné rozdíly jako zdroje nedorozumění.

 

Pro oblast technické normalizace je hlavním cílem aplikace technických norem ve výstupech ostatních PS a sbírání podnětů pro zapracování do technických norem.

PS06 má horizontální roli pro sjednocení přístupů a terminologie napříč řešenými opatřeními. Zajišťuje i komunikaci s ostatními týmy organizovanými v rámci projektu MPO pro opatření z Koncepce neprováděných ČAS.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky