kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Odborný tým oblasti (OTO) Lehké obvodové pláště a výplně otvorů (LOP) - sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s lehkými obvodovými plášti staveb a pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

Odborný tým oblasti (OTO) Lehké obvodové pláště a výplně otvorů (LOP) - sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s lehkými obvodovými plášti staveb a pro jednotlivé milníky životního cyklu staveb.

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky