kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Práce na Datovém standardu staveb, který je společným digitálním jazykem při využívání metody BIM, rychle postupují. Memorandum o spolupráci podepsané českou odnoží International Facility management association (IFMA) a Českou agenturou pro standardizaci znamená zintenzivnění vzájemné spolupráce na přípravě části DSS určeného pro Facility Management a také pasportizaci staveb.

 

Jedním ze zásadních přínosů metody BIM je sdílení informací o stavbě po celou dobu životního cyklu, tedy i správy a užívání. Proto je logické, že datový standard staveb, postupně zveřejňovaný odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, musí zahrnovat také příslušné datové šablony pro využití v této oblasti. Významným posunem v jejich přípravě je Memorandum o spolupráci při přípravě datového standardu staveb pro účely užití v oblasti Facility Managementu a návrhu pravidel pro pasportizaci dokončených staveb v majetku veřejné správy. To podepsal generální ředitel Agentury ČAS Zdeněk Veselý s prezidentem International Facility management association CZ Jiřím Knapem. Obě organizace se dohodly na spolupráci při přípravě a tvorbě základní části obsahu

Datového standardu staveb (DSS) pro digitální modely staveb (DiMS) v rámci informačních modelů staveb (IMS).

Vznikají nové odborné týmy oblastí (OTO)

Hlavní část spolupráce mezi IFMA a Agenturou ČAS bude probíhat na platformě odborných týmů oblastí, které jsou pilířem přípravy jednotlivých částí datového standardu staveb. Do nově vznikajících týmů pro oblast správy, užívání a pasportizace staveb delegují obě strany memoranda své experty, kteří budou zařazeni do dílčích OTO. Ty se pak budou zabývat konkrétními úkoly. Členové týmů OTO mohou využívat pro odborné konzultace i další experty a orgány IFMA i Agentury ČAS, zejména jejího odboru Koncepce BIM. Výstupy OTO jsou zastřešeny výkonným projektovým týmem (VPT) řízeným Kateřinou Schön, projektovou manažerkou DSS.

 

Zásadním úkolem nově vznikajících OTO týmů je připravit seznam datových šablon DSS a jejich obsah pro dohodnuté účely užití v oblasti Facility Managementu. Ty budou přirozeně vycházet z již zveřejněných částí DSS, které jsou nyní dostupné i on-line. Výstupní datové šablony, resp. jejich skupiny vlastností a vlastnosti budou mapovány na otevřený formát IFC a stanou se součástí dočasné databáze pro přípravu DSS, popř. již finální databáze. Kromě toho budou probíhat práce také na části terminologického slovníku souvisejícího s tvorbou a užíváním datového standardu staveb.

 

Související články

 

Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru
Jan Lodl  |  10.10.2022
Datový standard staveb (DSS) bude hrát důležitou roli také při digitalizace stavebního řízení. Právě pro něj jeho určena nově vydaná část
DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
25.7.2022
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace
Jan Lodl  |  4.7.2022
Za poslední rok se podařilo vydat DSS pro DUR, DSP a DPS jak pro část architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, tak pro zařízení a rozvody TZB.
Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS
Jan Lodl  |  16.3.2022
Společný digitální jazyk pro české stavby získává další kontury. Technická komise schválila první část DSS dokumentace provedení stavby (DPS).
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Podmínky