kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Odborný tým oblasti (OTO) Facility management (FM) - sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s Facility  managementem a užíváním budov.

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

Odborný tým oblasti (OTO) Facility management (FM) - sestavení požadavků na vlastnosti k datovým šablonám Datového standardu staveb, pro dohodnuté účely užití související s Facility  managementem a užíváním budov.

Seznam členů najdete v tomto dokumentu.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Předregistrace na kurz vzdělávání
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky