kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Vytvořit potřebnou dokumentaci provedení stavby (DPS) bude zase o kousek snazší. Půjde totiž využít přímo digitální model stavby (DiMS). Po schválení technickou komisí byla totiž vydána první část datového standardu staveb (DSS) pro DPS (jedná se o architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část). Společný digitální jazyk českých staveb tak již pokrývá části DSP, DUR a nyní částečně i DPS. Zbylé části DSS pro DPS jsou ve finálních fázích přípravy.

 

Aby bylo možné sdílet informace napříč celým životním cyklem stavby a všemi různorodými stavařskými profesemi, musíme zaručit, že budou všichni mluvit stejným jazykem. Pro české stavby je takovým společným digitálním jazykem datový standard staveb společně s klasifikačním systémem CCI. Práce na přípravách DSS nabraly v posledních měsících výraznou dynamiku. Po dlouhé době hledání kompromisu začíná již datový standard staveb (DSS) dostávat jasnější podobu.

 

Výkresová dokumentace, prostorová koordinace nebo výkaz výměr

Hledání podoby DSS, která by odpovídala potřebám jednotlivých stavařských profesí, je komplikovaným hledáním kompromisu. Nicméně, pokud má společný digitální jazyk skutečně fungovat, je potřeba vytvořit jej v souladu s potřebami všech zainteresovaných. Proto je v současné době vydávána jen první část DSS (architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část) pro dokumentaci provedení stavby a pro tři účely užití: DiMS jako podklad pro tvorbu výkresové dokumentace, DiMS jako podklad pro prostorovou koordinaci a DiMS jako podklad pro tvorbu výkazu výměr (bude dopracován v následující fázi). Aktérem je v tomto případě generální projektant, profesní specialista a zadavatel. Tato část již byla schválena technickou komisí DSS. 

V současné době je dokončována část TZB pro DPS, jednotlivé časti TZB jsou nyní ve finální fázi kontroly zainteresovanými stranami. Již velmi záhy by měly být k vydání připraveny datové šablony TZB. Bylo by samozřejmě vhodnější vydat vše najednou, nicméně jde o poměrně rozsáhlou – a důležitou – sekci DSS. Proto zvítězila varianta, části již schválené technickou komisí vydat přednostně.

 

V současné době je tedy již k dispozici datový standard staveb pro tři stupně projektové dokumentace – dokumentaci pro stavební povolení (DSP), dále dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a nově dokumentace pro provádění stavby (DPS) - část architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční.

 

 

Pro přístup k DSS můžete využít on-line prohlížečku.

 

 

 

 

 

Související články

 

Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru
Jan Lodl  |  10.10.2022
Datový standard staveb (DSS) bude hrát důležitou roli také při digitalizace stavebního řízení. Právě pro něj jeho určena nově vydaná část
DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
25.7.2022
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace
Jan Lodl  |  4.7.2022
Za poslední rok se podařilo vydat DSS pro DUR, DSP a DPS jak pro část architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, tak pro zařízení a rozvody TZB.
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Podmínky