kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.

Advokátka v AK Voříšková, Lektorka na Stavební fakultě ČVUT v Praze a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Linkedin profil

Pavla Voříšková je advokátkou. Ve své praxi se zaměřuje na právo k nemovitostem a v oblasti výstavby (závazky v oblasti výstavby – smlouvu o dílo, smluvní standardy při využívání metody BIM, licenční smlouvu aj.; bytové spoluvlastnictví; problematiku autorského práva v architektuře a stavitelství; stavební právo). V České agentuře pro standardizaci působí jako externí expert pro oblast autorského práva v architektuře a stavitelství, a to v souvislosti se zaváděním metody BIM.

 

Od roku 2010 se intenzivně věnuje oboru autorského práva v architektuře a stavitelství, a to i v mezinárodním kontextu. Snaží se o popularizaci tohoto donedávna neznámého a zejména neprobádaného oboru, kdy ještě před deseti lety neexistovala k tomuto tématu v České republice téměř žádná literatura a soudní rozhodnutí.

 

Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů zaměřených na studium autorského práva v architektuře (Stanford University, USA; Berkeley University of California, USA; University of Wolverhampton, UK; Rechtswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany).

V roce 2018 jí vyšla v nakladatelství C.H.Beck kniha Autorské právo v architektuře, která je první ucelenou monografií na toto téma v České republice. Problematiku autorských práv v architektuře a stavitelství pravidelně přednáší nejen v rámci své lektorské činnosti na ČVUT v Praze a na PrF MU v Brně, ale také pro odbornou veřejnost.

 

Vystudovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2015 složila rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2017 dokončila své doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí zaměřených na právo duševního vlastnictví (v Kodani, Římě, Ženevě, Cambridge, Liverpoolu atd.). 

 

Je členkou ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale), mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva, která má sídlo v Paříži. 

Kontaktní formulář

 

Podmínky