kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ing. Eva Wernerová, Ph.D.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, BIM koordinátor a Akademický pracovník FAST VŠB - TU Ostrava
Linkedin profil
BIM je budoucnost.

Jsem absolventkou Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava, obor Správa majetku a provoz budov (bakalářský stupeň) a oboru Městské inženýrství a stavitelství (magisterský a doktorský stupeň). Během studia jsem se poprvé setkávala s prvními informacemi o metodě BIM a její přínosy mne motivovaly k dalšímu studiu.

 

BIM vnímám jako nástroj transformace zažitých a léta používaných postupů, které dnes již nereagují na vývoj v oblasti technologií a lidského pracovního potenciálu. Od r. 2014 se profesně potkávám s metodou BIM v různých oblastech, od návrhů a modelování informačních modelů po správu a provoz budov s digitálními dvojčaty. V současné době pracuji mimo pozice akademického pracovníka na Katedře městského inženýrství, také na pozici BIM koordinátora VŠB – TU Ostrava, v rámci Útvaru BIM, kde se společně s ostatními kolegy snažíme zavést metodu BIM do univerzity, a to nejen v rámci investiční výstavby, ale do stávající staveb. 

Cílem je využít metodu BIM jako nástroj efektivní realizace výstavbových projektů vedoucích k řízení FM procesů v CAFM systémech ve fázi provozu a užívání, a to nad daty z DiMS propojeného s ostatními SW nástroji využívanými univerzitou.

 

V rámci kooperace s Útvarem investic a majetku vznikají v campusu VŠB – TU Ostrava nové stavby vysoutěžené v metodě BIM. Přerod do digitálního vystavěného prostředí není snadnou a lehkou záležitostí a stále se naráží na nové skutečnosti, které hledají řešení a oporu jak v DSS, tak zpřesňujících metodikách workflow.

Kontaktní formulář

 

Podmínky