kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Jan Talášek

TALDA v.o.s., společník
Linkedin profil
CAFM mě baví… se mnou budou i vás.

Specializuji se na softwarovou podporu facility managementu (CAFM) a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat, metodická podpora značení a kódování, integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS, SW podpora specifických procesů Facility managementu a definice vhodného Workflow, sběr, třídění a plnění dat apod. Pro uvedené se specializuji na Project management Facility managementu a zejména na procesní realizaci jednotlivých FM služeb v různých segmentech trhu. Oblast mého zájmu tak již řadu let zahrnuje BIM v oblasti provozu nemovitostí.

 

Od r. 2001 jsem členem profesního sdružení Facility manažerů IFMA CZ, od r. 2010 do roku 2014 jsem byl členem jejího představenstva.

 

Nepravidelně přednáším studentům na pozvání na VUT Brno, VŠB TU-Ostrava, ZČU Plzeň a ČVUT Praha v oborech Facility managementu oblast SW podpory FM a rovněž pravidelně vystupuji se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích v České i Slovenské republice. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělím jako lektor s posluchači akreditovaných kurzů v DTO CZ Ostrava a FM institutu Praha a dalších kurzů TZB-INFO, Forum-media Praha, V.O.Č. Košice apod.

Publikuji v odborném tisku se zaměřením na FM (časopis Facility manager, portál TZB-INFO apod.) a dílčí oblasti správy a provozu budov. Jsem spoluautorem dvou knih o facility managementu z nakladatelství Professional Publishing:

 

  • Facility management v technické správě a údržbě budov, F. Kuda a E. Beránková, 2013
  • Management podpůrných procesů, Facility management, V. K. Vyskočil, F. Kuda a kol., 2011
  • Současně jsem autorem kapitoly SW podpory elektronické i tištěné verze Manuálu správce budovy, vydávaném nakladatelstvím Forum-media Praha

 

V roce 2016 jsem získal za své dlouholeté aktivity v oblasti Facility managementu prestižní cenu FM Awords 2016 v kategorii Osobnost roku, udělovanou českou pobočkou asociace IFMA.

Kontaktní formulář

 

Podmínky