kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Mgr. Andrea Vedralová

Škola můj projekt, z. ú., metodička, koučka a ředitelka společnosti

Vystudovala jsem pedagogiku pro základní a střední školy v České republice a německém Stuttgartu, obory bohemistika, historie a pedagogika pro učitele waldorfských škol. Již od svých studií jsem se zabývala inovativním vzděláváním (Globální výchova, Integrovaná tematická výuka, projekty ve výuce aj.).

 

Během studií jsem absolvovala odborné stáže a praxi na školách v Holandsku, Německu a Švýcarsku. Mé další vzdělávání bylo zaměřeno zejména na oblast komunikace, koučování i tvorby vzdělávacích koncepcí a strategií a jejich uvádění do praxe. Později ve své praxi jsem se pohybovala mezi různými oblastmi, od vzdělávání a vedení škol, přes restorativní justici (Probační a mediační služba ČR) až po oblast sociální politiky a lidských práv (ASZ při Úřadu vlády ČR).

Jsem autorkou mnoha materiálů pro zvyšování kvality a evaluaci vzdělávacích systémů. Společně s kolegy ve společnosti Škola můj projekt (School My Project, s. r. o.) jsem vytvořila inovativní vzdělávací koncepci pro základní a střední školy, jejíž nástroje využívají stovky pedagogů a škol v České republice. Ve své práci se zabývám konzultační činností, evaluací a supervizí, koučováním vedoucích pracovníků a tvorbou metodických materiálů. Aktivně podporuji inovace vzdělávacích systémů, jsem autorkou řady odborných příruček, účastním se konferencí a seminářů s danou tematikou.

  

Zkušenosti s BIM: Jako konzultant se i v této oblasti snažím podpořit změny zaměřením na společné hodnoty, kvalitu a systém při zavádění inovace do praxe. Podílím se na nastavení systému vzdělávání BIM, přípravě lektorů a vzdělávacích akcí i tvorbě metodických a evaluačních materiálů.

Kontaktní formulář

 

Podmínky