kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ing. Michal Faltejsek

VŠB – Technická univerzita Ostrava, manažer BIM
Linkedin profil
Plán je jen tak dobrý, jako ti, kteří ho vykonávají.

Absolvent Katedry městského inženýrství na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava se zaměřením na Facility Management, BIM a Smart Cities. Působím jako lektor při rekvalifikačních kurzech, školeních a nadále také v rámci univerzity ve výše uvedených oblastech.

 

Aktuálně mám na starost zavádění metody BIM na univerzitě s primární cílem využít benefitů BIM ve facility managementu. Působil jsem 3 roky na IT4Innovations (národním superpočítačovém centru v Ostravě), a jsem spoluzakladatelem společnosti Urbido poskytujících CAFM řešení jak pro privátní, tak veřejný sektor.

Od začátku studií až do současnosti se věnuji moderním a inovativním nástrojům ve stavebnictví, které mě zajímají a baví. Jsem přesvědčen, že co je digitální, má být propojené. Chceme-li digitální facility management, GIS, veřejnou správu, privátní sektor, chytrá města, vystavěné prostředí a obecně celé digitální stavebnictví, pak musíme tyto věci umět efektivně propojit.

Kontaktní formulář

 

Podmínky