kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ing. Daniel Rubricius, MBA

Československá obchodní banka, a.s., ředitel FAM Buildings
Linkedin profil

Vystudoval jsem ČVUT, Fakulta stavební, Obor pozemní stavby a Pražskou mezinárodní manažerskou školu při VŠE. Jsem členem představenstva a redakční rady IFMA CZ.

 

Ve Skupině ČSOB pracuji od roku 2002 na různých pozicích, posledních 10 let v oblasti facility managementu. V současnosti jako ředitel útvaru FAM Buildings zodpovědný za komplexní FM objektů Skupiny ČSOB včetně radlického Kampusu – sídla ústředí v Praze a regionálního ústředí v Hradci Králové.

 

S myšlenkou postavit a spravovat budovu v BIM přinesli kolegové v roce 2012. V roce 2014 jsme si nechali zpracovat koncepci zavedení BIM pro ČSOB, která stanovila cíle a očekávání implementace BIM pro Facility Management. Tyto cíle se podařilo naplnit v roce 2019, kdy byla dokončena druhá budova Kampusu ČSOB - SHQ (south headquarters) v Praze.

Díky virtuální kopii fyzického modelu objektu bylo možné data z projektové i realizační fáze překlopit do CAFM systému a tato data v současné době využíváme ke správě objektu. Stejnou cestou jsme šli i při výstavbě hradecké budovy, která byla uvedena do provozu v loňském roce.

 

Vážím si důvěry vložené do mě a mého týmu, při přebírání a uvedení obou objektů do provozu. Byla to pro mě obrovská příležitost vést tým techniků a expertů a neopakovatelná zkušenost. Jsem hrdý na to, že můžeme každý den řídit a spravovat budovy, které jsou jedny z nejmodernějších a nejudržitelnějších objektů ve středoevropském regionu.

Kontaktní formulář

 

Podmínky