kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

V rámci digitalizace státní správy tvoří BIM nedílnou součást digitalizace stavebního sektoru. Veřejní zadavatelé budou mít v této oblasti rozhodující úlohu a jestliže se jí chopí bez obav a zodpovědně, pak se s velkou pravděpodobností podaří využít všechny benefity, které metoda BIM nabízí.

 

Zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele je ale dlouhodobý proces, na který je nezbytné se řádně připravit, naplánovat ho, alokovat na něj zdroje jak finanční, tak personální. Jak BIM celkově zapadá do oblasti veřejné správy, jaké benefity nám přinese, co všechno se změní a jakým způsobem a co vše se budeme muset naučit, to shrnuje informační webinář určený pro top management organizací veřejné správy.

Dozví se v něm, kolik času je potřeba na přípravu organizace, jak příprava probíhá a jakých osob se postupně týká tak, aby bylo možné se rozhodnout, jak práci na této změně zahájit. 

Hodinový webinář představí možnosti dalšího vzdělávání odborných pracovníků podle profesních kvalifikací v oblasti BIM.

 

Cíle webináře

 

 • Poskytnout celkový vhled do metody BIM v kontextu připravovaného Zákona o BIM
 • Představit možnosti využití metody BIM
 • Představit možnosti vzdělávání pracovníků organizace veřejné správy

 

 

Termíny - přihlaste se

 
Připravujeme termíny.

 

Cena


Zdarma

Lektoři


PhDr. Lucie Švamberková

Top management 


Webinář je určen pro strategický top management organizace veřejného zadavatele.


Získané dovednosti

 

 • Manažer má obecnou představu o využití metody BIM v organizaci
 • Chápe, že BIM do značné míry ovlivní dosavadní pracovní postupy unvitř i vně organizace a že na tuto změnu je nezbytné se náležitě připravit.
 • Uvědomuje si důležitost jmenování BIM týmu v organizaci
  Má obecnou představu o možnostech vzdělávání a ví, kde najde další informace.

 

Související dokumenty

 

Kompletní sada kurzů pro tuto a všechny ostatní kvalifikace

Stručná interaktivní brožura - poskytuje základní představu pro top management, co je potřeba k úspěšnému využívání metody BIM v organizaci.
Leták Kurzy BIM pro veřejnou správu

 

 

V rámci digitalizace státní správy tvoří BIM nedílnou součást digitalizace stavebního sektoru. Veřejní zadavatelé budou mít v této oblasti rozhodující úlohu a jestliže se jí chopí bez obav a zodpovědně, pak se s velkou pravděpodobností podaří využít všechny benefity, které metoda BIM nabízí.

 

Zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele je ale dlouhodobý proces, na který je nezbytné se řádně připravit, naplánovat ho, alokovat na něj zdroje jak finanční, tak personální. Jak BIM celkově zapadá do oblasti veřejné správy, jaké benefity nám přinese, co všechno se změní a jakým způsobem a co vše se budeme muset naučit, to shrnuje informační webinář určený pro top management organizací veřejné správy.

Dozví se v něm, kolik času je potřeba na přípravu organizace, jak příprava probíhá a jakých osob se postupně týká tak, aby bylo možné se rozhodnout, jak práci na této změně zahájit. 

Hodinový webinář představí možnosti dalšího vzdělávání odborných pracovníků podle profesních kvalifikací v oblasti BIM.

 

Cíle webináře

 

 • Poskytnout celkový vhled do metody BIM v kontextu připravovaného Zákona o BIM
 • Představit možnosti využití metody BIM
 • Představit možnosti vzdělávání pracovníků organizace veřejné správy

 

 

Termíny - přihlaste se

 
Připravujeme termíny.

 

Cena


Zdarma

Lektoři


PhDr. Lucie Švamberková

Top management 


Webinář je určen pro strategický top management organizace veřejného zadavatele.


Získané dovednosti

 

 • Manažer má obecnou představu o využití metody BIM v organizaci
 • Chápe, že BIM do značné míry ovlivní dosavadní pracovní postupy unvitř i vně organizace a že na tuto změnu je nezbytné se náležitě připravit.
 • Uvědomuje si důležitost jmenování BIM týmu v organizaci
  Má obecnou představu o možnostech vzdělávání a ví, kde najde další informace.

 

Související dokumenty

 

Kompletní sada kurzů pro tuto a všechny ostatní kvalifikace

Stručná interaktivní brožura - poskytuje základní představu pro top management, co je potřeba k úspěšnému využívání metody BIM v organizaci.
Leták Kurzy BIM pro veřejnou správu

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Žádost o informace ke kurzům BIM pro veřejnou správu
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky