kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Sada doporučených kurzů pro současné i budoucí manažery BIM.  

 

 

Základní kurz pro manažery BIM /1.1/

 
Kurz seznámí současné i budoucí manažery BIM se základními principy metody BIM. Během 30 hodin kurzu si účastníci osvojí dovednosti a znalosti pro zavedení metody BIM do organizace a nastavení pravidel pro její používání. V průběhu kurzu si také účastníci ověří nabyté znalosti na konkrétním příkladu své organizace.

 • Detaily kurzu, rozsah 30 hodin:  prezenční výukya, e-learning, webinář, závěrečné zhodnocení


Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitálních procesů v CDE /Kurz 3.1/

 

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí, poskytne dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE. 

 

 

Základy informačního modelu stavby /Kurz 4.1/

 

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. 

 • Detaily kurzu, časový fond 12 hodin (2 dny), 9. 30 - 16.30 hod

 

Autorské právo a licenční ujednání /Kurz 2.1/

 

Účastníci se seznámí se základními smluvními dokumenty, které nastavují nejdůležitější práva, povinnosti a mechanismy projektového řízení.

 

 

Kurzy Základní užití BIM /Kurz 5.0/ a další navazující a rozšiřující kurzy připravujeme v prvním pololetí 2023.

 

Pro zobrazení navazujících a rozšiřujících kurzů klikněte ROZBALIT

 

 

Manažer BIM

 

Obvyklou odpovědností manažera BIM v organizaci VZ je / bude:

 

 • Řídí a koordinuje činnosti členů analytického a projektového týmu projektu pro zavedení BIM v organizaci a je zodpovědný za jeho výsledky
 • Vybere si pracovníky a sestaví projektový tým z interního/externího prostředí.
 • Analyzuje rizika a příležitosti, navrhuje opatření na ochranu vůči rizikům a na využití příležitostí projektu. (SWOT)
 • Je zodpovědný za správu projektové dokumentace.
 • Pravidelně informuje o stavu realizace projektu zástupcům zainteresovaných stran podle schváleného komunikačního plánu.
 • Předvídá možné vlivy vnějšího prostředí na projekt.
 • Analyzuje vazby projektu na vnější prostředí.
 • Vyjednává a komunikuje se všemi zainteresovanými účastníky projektu.
 • Kontroluje a rozhoduje o změnách v projektu tak, aby byly naplněny definované cíle projektu.
 • Rozhoduje o změnách předmětu (cílů a konečných i dílčích výstupů) projektu.
 • Rozhoduje o výběru prostředků a dodavatelů na daný projekt, včetně výběrových řízení.
 • Je zodpovědný za vyhodnocení projektu, zpracování závěrečné zprávy.  

 

 

Po absolvování této kompletní sady doporučených kurzů  
získá absolvent ke své kvalifikaci tyto nové dovednosti:

 • Znalosti principů change managementu a jejich konkrétního využití v organizaci na projektu zavedení BIM
 • Příprava strategie pro zavedení BIM do organizace VZ
 • Znalosti nezbytné pro přípravu všech nových interních směrnic v souvislosti s BIM
 • Příprava pilotního projektu

 

 

Související dokumenty

 

Kompletní sada kurzů pro tuto a všechny ostatní kvalifikace
Leták Kurzy BIM pro veřejnou správu

 

 

Místo konání


Všechny kurzy se konají v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

 

Sada doporučených kurzů pro současné i budoucí manažery BIM.  

 

 

Základní kurz pro manažery BIM /1.1/

 
Kurz seznámí současné i budoucí manažery BIM se základními principy metody BIM. Během 30 hodin kurzu si účastníci osvojí dovednosti a znalosti pro zavedení metody BIM do organizace a nastavení pravidel pro její používání. V průběhu kurzu si také účastníci ověří nabyté znalosti na konkrétním příkladu své organizace.

 • Detaily kurzu, rozsah 30 hodin:  prezenční výukya, e-learning, webinář, závěrečné zhodnocení


Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitálních procesů v CDE /Kurz 3.1/

 

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí, poskytne dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE. 

 

 

Základy informačního modelu stavby /Kurz 4.1/

 

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. 

 • Detaily kurzu, časový fond 12 hodin (2 dny), 9. 30 - 16.30 hod

 

Autorské právo a licenční ujednání /Kurz 2.1/

 

Účastníci se seznámí se základními smluvními dokumenty, které nastavují nejdůležitější práva, povinnosti a mechanismy projektového řízení.

 

 

Kurzy Základní užití BIM /Kurz 5.0/ a další navazující a rozšiřující kurzy připravujeme v prvním pololetí 2023.

 

Pro zobrazení navazujících a rozšiřujících kurzů klikněte ROZBALIT

 

 

Manažer BIM

 

Obvyklou odpovědností manažera BIM v organizaci VZ je / bude:

 

 • Řídí a koordinuje činnosti členů analytického a projektového týmu projektu pro zavedení BIM v organizaci a je zodpovědný za jeho výsledky
 • Vybere si pracovníky a sestaví projektový tým z interního/externího prostředí.
 • Analyzuje rizika a příležitosti, navrhuje opatření na ochranu vůči rizikům a na využití příležitostí projektu. (SWOT)
 • Je zodpovědný za správu projektové dokumentace.
 • Pravidelně informuje o stavu realizace projektu zástupcům zainteresovaných stran podle schváleného komunikačního plánu.
 • Předvídá možné vlivy vnějšího prostředí na projekt.
 • Analyzuje vazby projektu na vnější prostředí.
 • Vyjednává a komunikuje se všemi zainteresovanými účastníky projektu.
 • Kontroluje a rozhoduje o změnách v projektu tak, aby byly naplněny definované cíle projektu.
 • Rozhoduje o změnách předmětu (cílů a konečných i dílčích výstupů) projektu.
 • Rozhoduje o výběru prostředků a dodavatelů na daný projekt, včetně výběrových řízení.
 • Je zodpovědný za vyhodnocení projektu, zpracování závěrečné zprávy.  

 

 

Po absolvování této kompletní sady doporučených kurzů  
získá absolvent ke své kvalifikaci tyto nové dovednosti:

 • Znalosti principů change managementu a jejich konkrétního využití v organizaci na projektu zavedení BIM
 • Příprava strategie pro zavedení BIM do organizace VZ
 • Znalosti nezbytné pro přípravu všech nových interních směrnic v souvislosti s BIM
 • Příprava pilotního projektu

 

 

Související dokumenty

 

Kompletní sada kurzů pro tuto a všechny ostatní kvalifikace
Leták Kurzy BIM pro veřejnou správu

 

 

Místo konání


Všechny kurzy se konají v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

 

Připravujeme v roce 2023:

 

 • Praktické zavedení metody BIM do organizace veřejného zadavatele /1.2/
 • Řízení organizační změny v souvislosti s BIM /1.3/
 • Start - jak na veřejnou zakázku metodou BIM /1.4/
 • Standardy a technické normy BIM /1.5/
 • Zadávání veřejných zakázek /2.4/
 • Zavedení CDE do organizace /3.2/, Požadavky na CDE /3.3/, Management informací v rámci projektového týmu /3.4/

   

 •  Návaznost BIM na digitální stavební řízení /1.6/
 • Návaznost BIM na DTM /1.7/

Kontaktní formulář

 

Podmínky