kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Sada doporučených kurzů pro kvalifikaci investičního odborníka.  

 

 

Obecný úvod do BIM /Kurz 1.0/

 

Tento kurz představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy a je základní mapou a rozdělovníkem do jednotlivých vydaných podpůrných metodik a výchozím kurzem pro další specificky zaměřené kurzy. 

Detaily kurzu, časový fond 6 hodin, 9. 30 - 16.30 hod

 

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitálních procesů v CDE /Kurz 3.1/

 

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí, poskytne dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE. 

Detaily kurzu, časový fond 6 hodin, 9. 30 - 16.30 hod

 

 

Základy informačního modelu stavby /Kurz 4.1/

 

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. 

 • Detaily kurzu, časový fond 12 hodin (2 dny), 9. 30 - 16.30 hod 

Kurzy Základní užití BIM /Kurz 5.0/  a další navazující a rozšiřující kurzy připravujeme v prvním pololetí 2023.

 

Pro zobrazení navazujících a rozšiřujících kurzů klikněte ROZBALIT

 

Investiční odborník 


Obvyklou odpovědností je analýza a řízení procesů v oblasti  přípravy a realizace investic s využitím informačního modelu stavby a vyhodnocuje jejich finanční a časové, případně technické důsledky. 

 

Po absolvování této kompletní sady doporučených kurzů  
získá absolvent ke své kvalifikaci tyto nové dovednosti:

 • Znalost standardů v souvislosti s BIM
 • Zadávání veřejných zakázek s využitím BIM
 • Správa informací o stavbě ve společném datovém prostředí
 • Využití informačního modelu stavby s využitím datového standardu staveb a klasifikačního systému CCI
 • Využití BIM na stavbeních investičních projektech
 • Odborná terminologie

 

 

Související dokumenty

 

Kompletní sada kurzů pro tuto a všechny ostatní kvalifikace
Leták Kurzy BIM pro veřejnou správu

 

 

Místo konání


Všechny kurzy se konají v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

 

Sada doporučených kurzů pro kvalifikaci investičního odborníka.  

 

 

Obecný úvod do BIM /Kurz 1.0/

 

Tento kurz představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy a je základní mapou a rozdělovníkem do jednotlivých vydaných podpůrných metodik a výchozím kurzem pro další specificky zaměřené kurzy. 

Detaily kurzu, časový fond 6 hodin, 9. 30 - 16.30 hod

 

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitálních procesů v CDE /Kurz 3.1/

 

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí, poskytne dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE. 

Detaily kurzu, časový fond 6 hodin, 9. 30 - 16.30 hod

 

 

Základy informačního modelu stavby /Kurz 4.1/

 

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. 

 • Detaily kurzu, časový fond 12 hodin (2 dny), 9. 30 - 16.30 hod 

Kurzy Základní užití BIM /Kurz 5.0/  a další navazující a rozšiřující kurzy připravujeme v prvním pololetí 2023.

 

Pro zobrazení navazujících a rozšiřujících kurzů klikněte ROZBALIT

 

Investiční odborník 


Obvyklou odpovědností je analýza a řízení procesů v oblasti  přípravy a realizace investic s využitím informačního modelu stavby a vyhodnocuje jejich finanční a časové, případně technické důsledky. 

 

Po absolvování této kompletní sady doporučených kurzů  
získá absolvent ke své kvalifikaci tyto nové dovednosti:

 • Znalost standardů v souvislosti s BIM
 • Zadávání veřejných zakázek s využitím BIM
 • Správa informací o stavbě ve společném datovém prostředí
 • Využití informačního modelu stavby s využitím datového standardu staveb a klasifikačního systému CCI
 • Využití BIM na stavbeních investičních projektech
 • Odborná terminologie

 

 

Související dokumenty

 

Kompletní sada kurzů pro tuto a všechny ostatní kvalifikace
Leták Kurzy BIM pro veřejnou správu

 

 

Místo konání


Všechny kurzy se konají v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

 

Připravujeme v roce 2023:

 

 • Start - jak na veřejnou zakázku metodou BIM /1.4/
 • Standardy a technické normy BIM /1.5/
 • BIM protokol /2.3/, Zadávání veřejných zakázek /2.4/
 • Zavedení CDE do organizace /3.2/, Požadavky na CDE /3.3/
 • Management informací v rámci projektového týmu /3.4/
 • Datový standard staveb /4.2/, Praktické využití / nastavení DSS v rámci zvoleného užití /4.3/, Klasifikační systém CCI I./4.4/
 • Základní principy využití BIM pro CAFM /5.2/

 

 • Klasifikační systém CCI II./4.5/
 • Požadavky na CCI v IMS (4.6/
 • Základní principy využití BIM pro oceňování /5.5/
 • BIM a cash flow /5.6/

Kontaktní formulář

 

Podmínky