kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Sada doporučených kurzů pro kvalifikaci stavebního inženýra.  

 

 

Obecný úvod do BIM /Kurz 1.0/

 

je kurz, který představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy.  Tento obecný kurz je základní mapou a rozdělovníkem do jednotlivých vydaných podpůrných metodik a výchozím kurzem pro další specificky zaměřené kurzy. 

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitálních procesů v CDE /Kurz 3.1/

 

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí, poskytne dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE. 

 

Základy informačního modelu stavby /Kurz 4.1/

 

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. 

 • Detaily kurzu, časový fond 12 hodin (2 dny), 9. 30 - 16.30 hod


Autorské právo a licenční ujednání /Kurz 2.1/

 

Účastníci se seznámí se základními smluvními dokumenty, které nastavují nejdůležitější práva, povinnosti a mechanismy projektového řízení.

Kurzy Základní užití BIM /Kurz 5.0/ a Řešení kolizí /Kurz 5.1/ a další navazující a rozšiřující kurzy připravujeme v prvním pololetí 2023.

 

Pro zobrazení navazujících a rozšiřujících kurzů klikněte ROZBALIT

Stavební inženýr 


Obvyklou odpovědností je dohlížení na kvalitu a  odbornost stavebních procesů výstavbového projektu. 

 

Po absolvování této kompletní sady doporučených kurzů  
získá absolvent ke své kvalifikaci tyto nové dovednosti:

 • Znalosti technických norem a právních předpisů v souvislosti s BIM
 • Zadávání veřejných zakázek s využitím BIM
 • Využití BIM na stavebních projektech
 • Správa informací o stavbě ve společném datovém prostředí
 • Využití informačního modelu stavby s využitím datového standardu staveb a klasifikačního systému CCI
 • Odborná terminologie

 

Související dokumenty

 

Kompletní sada kurzů pro tuto a všechny ostatní kvalifikace
Leták kurzy BIM pro veřejnou správu

 

Místo konání


Všechny kurzy se konají v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

 

Sada doporučených kurzů pro kvalifikaci stavebního inženýra.  

 

 

Obecný úvod do BIM /Kurz 1.0/

 

je kurz, který představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy.  Tento obecný kurz je základní mapou a rozdělovníkem do jednotlivých vydaných podpůrných metodik a výchozím kurzem pro další specificky zaměřené kurzy. 

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitálních procesů v CDE /Kurz 3.1/

 

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí, poskytne dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE. 

 

Základy informačního modelu stavby /Kurz 4.1/

 

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. 

 • Detaily kurzu, časový fond 12 hodin (2 dny), 9. 30 - 16.30 hod


Autorské právo a licenční ujednání /Kurz 2.1/

 

Účastníci se seznámí se základními smluvními dokumenty, které nastavují nejdůležitější práva, povinnosti a mechanismy projektového řízení.

Kurzy Základní užití BIM /Kurz 5.0/ a Řešení kolizí /Kurz 5.1/ a další navazující a rozšiřující kurzy připravujeme v prvním pololetí 2023.

 

Pro zobrazení navazujících a rozšiřujících kurzů klikněte ROZBALIT

Stavební inženýr 


Obvyklou odpovědností je dohlížení na kvalitu a  odbornost stavebních procesů výstavbového projektu. 

 

Po absolvování této kompletní sady doporučených kurzů  
získá absolvent ke své kvalifikaci tyto nové dovednosti:

 • Znalosti technických norem a právních předpisů v souvislosti s BIM
 • Zadávání veřejných zakázek s využitím BIM
 • Využití BIM na stavebních projektech
 • Správa informací o stavbě ve společném datovém prostředí
 • Využití informačního modelu stavby s využitím datového standardu staveb a klasifikačního systému CCI
 • Odborná terminologie

 

Související dokumenty

 

Kompletní sada kurzů pro tuto a všechny ostatní kvalifikace
Leták kurzy BIM pro veřejnou správu

 

Místo konání


Všechny kurzy se konají v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

 

Připravujeme v roce 2023:

 

 • Standardy a technické normy BIM /1.4/
 • Autorské právo /2.2/, BIM protokol /2.3/,
 • Zavedení CDE do organizace /3.2/, Požadavky na CDE /3.3/
 • Datový standard staveb /4.2/, Praktické využití / nastavení DSS v rámci zvoleného užití /4.3/, Klasifikační systém CCI I./4.4/
 • Digitální dvojče /5.4/

 

 •  Klasifikační systém CCI II./4.5/
 • Požadavky na CCI v IMS (4.6/

Kontaktní formulář

 

Podmínky