kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace


Obecný úvod do BIM
 je úvodní kurz, který představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy. Tento obecný kurz je základní mapou a rozdělovníkem do jednotlivých vydaných metodik či podpůrných dokumentů a výchozím kurzem pro další specificky zaměřené vzdělávací kurzy.


Účastníci se díky třem tematickým celkům cíleným na pracovníky veřejné správy dozví základní informace a principy metody BIM, naučí se pojmenovat jednotlivé složky metody BIM a související procesy tak, aby byli schopni správně používat odpovídající terminologii a zasadit svoji činnost do kontextu metody BIM. Součástí kurzu je také jednoduchý popis způsobu, jakým mohou BIM ve své práci využívat veřejní zadavatelé.Cíle kurzu

 

 • Poskytnout stručný ucelený vhled do BIM, vyvrátit mýty, ujasnit základní principy, co je a co není BIM  
 • Seznámit účastníky se základní terminologií
 • Vysvětlit přínosy a předpokládané cíle organizace veřejného zadavatele při používání metody BIM
 • Nastínit změny v pracovních postupech, jaké přinese BIM v organizacích veřejného zadavatele


  T Termíny - přihlaste se


  Kurz je na podzim otevřen v těchto termínech: 
   

 

Cena


Zaváděcí cena 490 Kč bez DPH, včetně oběda. 

Lektoři


PhDr. Lucie Švamberková 

Tento kurz je vhodný pro všechny kvalifikace odborných  pracovníků v organizaci a je úvodním kurzem navazujících základních kurzů pro jednotlivé kvalifikace (kromě manažera BIM).

 

Získané dovednosti

 

 • Absolvent chápe základní principy BIM a umí je vysvětlit, používá schválenou terminologii.
 • Chápe přínosy BIM pro organizaci VZ, umí popsat případy užití BIM, které by mohly být cílem v organizaci VZ.
 • Teoreticky dokáže popsat změny, jaké nastanou při zavedení BIM do organizace VZ.
 • Má rámcovou představu o tom, jak BIM ovlivní jeho práci.

 

Po absolvování kurzu budou účastníci mít rámcovou představu o tom, jakým způsobem BIM ovlivní jejich práci, a o tom, jak je možné jej v organizaci veřejného zadavatele využít, aby nebyl zátěží, ale přínosem.

Časový fond kurzu a části kurzu


 Jednodenní prezenční kurz

 • 3 hodiny: stručný úvod do BIM /1.0.0/
 • 2 hodiny: Cíle organizace veřejného zadavatele ve vztahu k BIM /1.0.1/
 • 1 hodina: BIM jako pomocník /1.0.2/

 

Program

 

 • Začátek v 9.30 hod
 • Oběd ve 12.00 hod
 • Konec v 15.30 hod

 

 Místo konání

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

Související dokumenty

 

Komplet seznam kurzů

Karta kurzu 1.0

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky