kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitální procesy v CDE /3.1/

 

 

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí. Vychází z metodik Agentury ČAS, které specifikují požadavky na funkcionalitu a vlastnosti CDE a činnosti potřebné pro jeho zavedení do organizace. Kurz poskytuje dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE.

Pro absolvování tohoto kurzu doporučujeme znalosti odpovídající kurzu 1.1 - Obecný úvod do BIM


Cíle kurzu

 

 • Seznámit s praktickými základy CDE a jeho využitím v organizaci 
 • Popsat vlastnosti a funkcionalitu, aspekty provozu CDE na straně organizace či dodavatele
 • Vymezit znalosti a dovednosti potřebné pro práci v CDE, praktické kroky pro start využívání CDE
 • Popsat princip interoperability a vztah CDE k jiným sofwarovým systémům
 • Vysvětlit pojem digitální dvojče

   

  TTermíny - přihlaste se


  Kurz je na podzim otevřen v těchto termínech:  

 

Cena


Zaváděcí cena 490 Kč bez DPH, včetně oběda. 

Lektoři


PhDr. Lucie Švamberková

Pavel Vlasák

Tento kurz je vhodný pro všechny  kvalifikace odborných  pracovníků v organizaci.

Získané dovednosti

 

 • Umí popsat vlastnosti a funkcionalitu CDE a jeho konkrétní využití v organizaci
 • Chápe princip interoperability a vztah CDE k jiným softwarovým systémům
 • Dokáže prezentovat výhody a nevýhody provozu CDE na straně zadavatele
 • Vysvětlí pojem digitální dvojče stavby
 • Má potřebné znalosti pro rozhodnutí, jak optimálně v organizaci začít provozovat CDE

 

Časový fond kurzu a části kurzu


 Jednodenní prezenční kurz

 • 1 hodina: Co je a co není CDE - pilíř metody BIM
 • 2 hodiny: Technické řešení a bezpečnost, další požadavky na funkčnost a vlastnosti CDE, licenční politika
 • 2 hodiny: Zavedení BIM do organizace,  CDE na pilotním projektu
 • 1 hodina: Závaznost metodik, jak správně vybrat CDE

 

Program

 

 • Začátek v 9.30 hod
 • Oběd ve 12.00 hod
 • Konec v 16.30 hod

 

 Místo konání

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

Související dokumenty

Komplet seznam kurzů

Karta kurzu 3.1

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky