kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Autorské právo, licenční ujednání a BIM protokol /Kurz 2.1/

 


Tento kurz  se skládá ze tří seminářů, během nichž se účastníci seznámí se základními smluvními dokumenty (BIM Protokol a jeho přílohy, licenční ujednání, související metodiky), které nastavují nejdůležitější práva, povinnosti a mechanismy projektového řízení jak pro samotnou dodávku (projekční práce, stavební práce), tak pro použití metody BIM na zakázce.

Kurz poskytuje úvod k autorskému právu a licenčním ujednáním ČSS. Seznámí účastníky s tím, v jakých případech by si smluvní strany měly začlenit volitelná a doporučující licenční ujednání do smluvní dokumentace. Vysvětluje, co je autorské dílo a k čemu slouží licenční smlouva. Dále je zaměřen na obsah přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu (část Požadavky na CDE, Požadavky na informace, Požadavky na BEP) v oboru pozemních staveb.

 

Pro absolvování tohoto kurzu doporučujeme znalosti odpovídající kurzu 1.1 - Obecný úvod do BIM

 

Cíle kurzu

 

 • Orientovat se ve smluvních dokumentech souvisejících s metodou BIM a pochopit principy a význam základních smluvních mechanismů, jejich návaznosti na metodu dodávky i na legislativu. Zdůraznit význam ošetření autorských práv.
 • Vysvětlit, čemu poskytuje ochranu autorský zákon. Vysvětlit, kdo může být autorem architektonického díla a jaká má k němu autorská práva. Upozornit na nejednotnost úpravy autorských práv nejen v EU, ale i v celosvětovém měřítku. Ozřejmit problematiku databází a zdůraznit význam ošetření autorských práv.
 • Ozřejmit tzv. zásadu účelovosti díla vyplývající z občanského zákoníku a autorského zákona. Představit základní premisy, na kterých stojí Licenční ujednání pro ČSS DBB a DB.
 • Získat základní informace o obsahu a rozsahu smluvního dokumentu BIM Protokol v oboru pozemních staveb.

 

Termíny - přihlaste se

 

Kurz je na podzim otevřen v tomto termínu:  

Cena


Zaváděcí cena 490 Kč bez DPH, včetně oběda. 

Lektoři


JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, PhD.

Ing. Kateřina Schön

Tento kurz je vhodný pro všechny kvalifikace odborných  pracovníků v organizaci.

 

Získané dovednosti

 

 • Absolvent se orientuje v jednotlivých smluvních dokumentech, chápe jejich vzájemný vztah a hierarchii (BIM Protokol a jeho přílohy, autorské právo a licenční ujednání). Orientuje se v základních metodách dodávky, zná jejich hlavních odlišností. Rozumí jednotlivým nástrojům projektového řízení (řízení kvality, času, ceny, řízení změn a nároků) a jejich uplatnění v praxi.
 • Umí vysvětlit, co je autorské dílo a jaké jsou jeho pojmové znaky. Ví, kdo může být autorem architektonického díla, umí rozlišit autorská práva a umí pojmenovat druhy databází. Ví, kde hledat úpravu licenční smlouvy. Dokáže popsat, co se rozumí zásadou účelovosti díla.
 • Umí pochopit rozdíl mezi právem soukromým a veřejným. Dokáže popsat obsah pojmu projektování z pohledu soukromého a veřejného práva. Chápe základní rozdíl mezi Licenčními ujednáními pro ČSS DBB a pro ČSS DB.
 • Má základní představu o tvorbě příloh BIM Protokolu, o tvorbě DiMS a jeho rozsahu a vazbách na ostatní dokumenty, o sdíleném datovém prostředí (CDE) a o šabloně Plánu realizace BIM (BEP). Chápe jejich vzájemné návaznosti.

 

Časový fond kurzu a části kurzu

 

6 hodin
 
 

Program

 

 • Začátek 9.30 hod
 • Oběd 12 - 13 hod
 • Konec 16:00 hod

 

 Místo konání

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

Související dokumenty

 

Komplet seznam kurzů

Karta kurzu 2.1

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky