kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

 

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. Kurz seznámí účastníky s vlivem definovaných účelů užití a cílů projektu na zadávání a proces, seznamuje s definicí LOIN a tvorbou DiMS ve vazbě na ostatní dokumenty.

Pro absolvování tohoto kurzu doporučujeme znalosti odpovídající kurzu 1.1 - Obecný úvod do BIM.Cíle kurzu

 

 • Získat povědomí o pojmech informačního modelování ve vazbě na přílohy BIM protokolu. 
 • Získat rámcovou představu o tom, jak efektivně zadávat projekty s využitím BIM a účelně definovat cíle a účely užití BIM v projektu a v organizaci.

 

Termíny


Kurz je na podzim otevřen v těchto termínech:  

Cena


Zaváděcí cena 990 Kč bez DPH, včetně oběda. 

Lektoři


Ing. Kateřina Schön 

Ing. Petr Tesař

 

Tento kurz je vhodný pro všechny kvalifikace odborných  pracovníků v organizaci.

 

Získané dovednosti

 

 • Zná pojmy informačního modelování IMS, DiMS, AIM, PIM apod. a umí je použít.
 • Má základní představu o tvorbě příloh BIM Protokolu.
 • Zná základy pro tvorbu DiMS a jeho rozsahu a vazbách na ostatní dokumenty.
 • Má základní představu o LOIN – úroveň potřeby podrobnosti informací
 • Má základní představu o sdíleném datovém prostředí (CDE)
 • Umí definovat užití a cíle ve vazbě na zadávání investičního projektu.

 

 

Časový fond kurzu a části kurzu


Dvoudenní prezenční kurz - 12 hod

 • Požadavky na informace v rámci DiMS 
  • 3 hodiny: Pojmy, role
  • 3 hodiny: CDE a BIM projektování
  • 3 hodiny: Užití a cíle projektu
  • 3 hodiny: Praktická část

 

Program

 

Oba dva dny:

 • Začátek 9.30 hod
 • Oběd 12 - 13 hod
 • Konec 16:30 hod

 

 Místo konání

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF),  Václavské náměstí 31, Praha 1.

 

Související dokumenty

 

Komplet seznam kurzů

Karta kurzu 4.1

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Žádost o informace ke kurzům BIM pro veřejnou správu
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky