kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Sdílení DSPS mezi IS DMVS LK-IS BIM SŽDC

Informace o projektu

 

Unikátní pilotní projekt, který se skládá ze dvou částí. První z nich řeší sdílení dokumentace skutečného provedení stavby mezi krajem a SŽDC a druhá je opravdu unikátní, neboť poprvé řeší návaznosti na digitální technickou mapu (DTM) zpracovanou krajem.

 

 

Informace o projektu

 

Unikátní pilotní projekt, který se skládá ze dvou částí. První z nich řeší sdílení dokumentace skutečného provedení stavby mezi krajem a SŽDC a druhá je opravdu unikátní, neboť poprvé řeší návaznosti na digitální technickou mapu (DTM) zpracovanou krajem.

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky