kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Sdílení prostorových dat a informací o stavebních objektech mezi IS DMVS Libereckého kraje a IS SŽDC (prostřednictvím jednotného výměnného formátu DTM)

Informace o projektu

 

Pilotní projekt, který se skládá ze dvou částí. První z nich řeší sdílení dokumentace skutečného provedení stavby mezi krajem a SŽDC a druhá řeší návaznosti na digitální technickou mapu (DTM) zpracovanou krajem.

 

 

Motto

Krajská digitální technická mapa DTM je výhradní autoritou pro aktualizaci účelové mapy povrchové situace ÚMPS DTM ČR. Na úrovni DTM kraje se takto harmonizují data z partnerských technických map správců technické a dopravní infrastruktury (ŘSD, SŽDC, ČEZ, innogy, CETIN, …). Předmětem sdílení s DTM ČR jsou zástupné objekty staveb.

 

 

Informace o projektu

 

Pilotní projekt, který se skládá ze dvou částí. První z nich řeší sdílení dokumentace skutečného provedení stavby mezi krajem a SŽDC a druhá řeší návaznosti na digitální technickou mapu (DTM) zpracovanou krajem.

 

 

Motto

Krajská digitální technická mapa DTM je výhradní autoritou pro aktualizaci účelové mapy povrchové situace ÚMPS DTM ČR. Na úrovni DTM kraje se takto harmonizují data z partnerských technických map správců technické a dopravní infrastruktury (ŘSD, SŽDC, ČEZ, innogy, CETIN, …). Předmětem sdílení s DTM ČR jsou zástupné objekty staveb.

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky