kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Zintenzivnění práce na přípravě Datového standardu staveb (DSS) přineslo ovoce. Za poslední rok se podařilo připravit DSS pro stupeň projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), pro stavební povolení (DSP) a také provedení stavby (DPS). A právě DPS, jako nejnovější část vydávaného Datového standardu staveb (DSS), je k dispozici nejen pro architektonicko-stavební, ale také pro stavebně konstrukční či pro zařízení a rozvody technického zabezpečení budov (TZB). Společný digitální jazyk pro české stavby se tak překlápí z původně téměř výhradně projektové fáze stavby i do její fáze realizační, což je zásadní posun.

 

„Ráda bych poděkovala všem, kteří se na zpracování datových šablon DSS a další dokumentace podíleli,“ říká Kateřina Schön, projektová manažerka projektu DSS v odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Připomíná zejména velké úsilí odborníků, díky kterému je připraven DSS – minimum pro pilotní projekty tak, aby mohla být ověřena správnost a využitelnost v praxi.

 

Nejen pro projektanty

Úsilí projektového týmu se soustředilo také na to, aby byly v rámci DSS k dispozici potřebné účely užití vhodné nejen pro pohled architekta či projektanta, ale mohli s ním pracovat především zadavatelé veřejných stavebních zakázek. Také jim může totiž mít využívání metody BIM zásadní přínosy ve všech fázích životního cyklu stavby, tedy včetně fáze projektové. Důležitou roli pro veřejné zadavatele hrají zejména účely užití Prohlížení modelu (DiMS), Kontrola objemu, ploch a množství, Minimum pro DiMS a DiMS v připomínkovacím procesu. 

 

Právě tyto účely užití jim umožní přesně specifikovat požadavky na informace, které mohou zefektivnit procesy a kontroly v rámci projekční fáze. „Příprava DSS byla zahájena s projektanty, protože mají největší zkušenost v oblasti tvorby modelů. Nyní již ale nastal čas se soustředit na využití vznikajících modelů pro kontroly, vizualizace a připomínkování veřejným zadavatelem. Ten tak bude moci maximálně využít mnoha přínosů metody BIM již v průběhu projektování,“ vysvětluje Kateřina Schön.

Zadavatelé veřejných stavebních zakázek dostávají s datovým standardem staveb (DSS) k dispozici sady datových šablon, které jim pomohou specifikovat své potřeby v rámci požadavků na informace (EIR), které jsou součástí zadávací dokumentace na výběr dodavatele projektové dokumentace metodou BIM.

 

DSS se bude neustále rozvíjet

„Tím ale práce na DSS nekončí, ba naopak“ připomíná Schön a pokračuje: „Nyní jsou připravovány datové šablony pro předání stavby do užívání a následné správy budovy, tedy pro oblast facility managementu.“ Pokračování se také týká dřevostaveb, technické infrastruktury v oblasti plynárenství, vodárenství a energetiky.

 

Pro práci s datovým standardem staveb (DSS) je možné využít on-line prohlížečku na adrese dss.koncepceBIM.cz. Veřejní zadavatelé si zde mohou vybrat své účely užití a tím se zobrazí konkrétní sada datových šablon. „V průběhu léta připravíme pro zadavatele veřejných stavebních zakázek i další pomůcky, které jim zjednoduší zadávání projektů metodou BIM. K dispozici budou samozřejmě na stránce Koncepce BIM,“ doplňuje za výkonný projektový tým DSS Kateřina Schön.

 

 

 

 

 

 

 

Související články

 

Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru
Jan Lodl  |  10.10.2022
Datový standard staveb (DSS) bude hrát důležitou roli také při digitalizace stavebního řízení. Právě pro něj jeho určena nově vydaná část
DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
25.7.2022
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS
Jan Lodl  |  16.3.2022
Společný digitální jazyk pro české stavby získává další kontury. Technická komise schválila první část DSS dokumentace provedení stavby (DPS).
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Podmínky