kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Tělocvična u ZŠ a MŠ, Třinec

Stavba bude sloužit pro sportovní aktivity základní a mateřské školy. V mimoškolní době stavba může sloužit i pro veřejnost. Hlavní účel navrhovaného areálu je přístavba tělocvičny se zázemím a spojující chodbou ke stávající základní a mateřské škole.

 

 

Základní provoz tělocvičny bude v dopoledních a odpoledních hodinách v pracovní dny (školní výuka). Vedlejším využitím mohou být školní akce typu focení, předávání vysvědčení, besedy apod. Uvažovaná kapacita tělocvičny je 225 osob (z toho tribuna má kapacitu 198 osob).

Stavba bude sloužit pro sportovní aktivity základní a mateřské školy. V mimoškolní době stavba může sloužit i pro veřejnost. Hlavní účel navrhovaného areálu je přístavba tělocvičny se zázemím a spojující chodbou ke stávající základní a mateřské škole.

 

 

Základní provoz tělocvičny bude v dopoledních a odpoledních hodinách v pracovní dny (školní výuka). Vedlejším využitím mohou být školní akce typu focení, předávání vysvědčení, besedy apod. Uvažovaná kapacita tělocvičny je 225 osob (z toho tribuna má kapacitu 198 osob).

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky