kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Stejně jako jakékoliv jiné vyspělé datové standardy určené pro strojové zpracování pomocí různých softwarových nástrojů využívá také Datový standard staveb (DSS) pro unikátní identifikaci záznamů v rozsáhlejších databázích tzv. GUID (Global Unigue IDentifier), který bývá někdy označován také jako UUID (Universal Unique IDentifier). Využití tohoto standardu při tvorbě DSS je v souladu s požadavky ČSN EN 23386 pro tvorbu datových slovníků. Tím také technicky DSS je.

 

Využití má GUID zejména pro softwarové vývojáře, protože právě v jejich nástrojích má svou roli. Pro odbornou stavařskou veřejnost tedy nemá prakticky žádný význam. Pro skutečnou digitalizaci se totiž musíme posunout od „ručního“ přepisování informací, či používání excelových tabulek, ke strojovému zpracování různými softwarovými nástroji či jejich doplňky. Protože teprve potom budeme těžit ze zvýšení produktivity a snížení chybovosti, které si od digitalizace slibujeme. Spolehlivé, stabilní a jednoznačné označování záznamů (u DSS např. datová šablona, vlastnost, účel užití, milník) je zásadním prvkem, bez kterého by rozvoj softwarových nástrojů nebyl možný. Nezastupitelnou roli hraje GUID jak při identifikaci aktualizací obsahu záznamů, tak – a možná především – při návrhu dalších pokročilých funkcionalit. Může jít například o scénáře kontrol nebo třeba různé průvodce, kteří přinesou uživatelům snadnější zadávání a vytváření digitálních modelů staveb (DiMS).

 

Technický popis pro programátory

Na následujících řádcích uvádíme technický popis určený zejména pro programátory. Ti jej mohou využít například pro konverzi zápisu GUIDů mezi jejich různými druhy zápisů.

  • GUIDy jako takové reprezentují 128-bitové číslo, které má několik možných reprezentací v různých číselných soustavách.
  • Různé kódování zápisu pomocí různých číselných soustav je především motivováno úsporou místa pro zápis v rozsáhlých databází a tedy k jejich zmenšování.
  • Níže uvádíme základní zápis pomocí 16-kové soustavy a pak dva příklady, které využívá organizace buildingSmart (64-ková a 85-ková soustava).
  • Nejčastěji je použitá reprezentace GUID v publikovaných datech pomocí 16-kové soustavy s využitím cifer '0123456789abcdef', a rozdělené oddělovačem v podobě pomlčky po skupinách 8-4-4-4-12 cifer.
  • Jiná reprezentace, používaná například organizací buildingSmart, využívá BASE64 kódování v 64-kové soustavě s využitím cifer '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz_$'
  • Podle dalšího standardu BuildingSMART existuje i kódování pomocí osmdesáti pětkové soustavy s využitím cifer '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz!#$%&^|*+,-./:;<=>?~`@_'

 

Na stránce https://technical.buildingsmart.org/resources/ifcimplementationguidance/ifc-guid/ jsou odkazované i zdrojové texty pro konverzi do tohoto formátu v C# a Pythonu

 

 

Příklady funkcí pro převod, jak je používáme my v našich aktuálních nástrojích pro přípravu DSS:

 

Pro převod mezi formáty používáme dvě funkce v PL/SQL, které reprezentaci převedou nejprve z původní soustavy na klasické číslo, a následně z něj do požadované soustavy.

 

 

 

 

 

 

function UUID_16TO64(X varchar2) return varchar2

 

as

  Conv64 CONSTANT VARCHAR2(64) := '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz_$';

  --
  N NUMBER;

  K NUMBER;

  I NUMBER;

  G VARCHAR2(32);

begin

  -- 00000000-0000-0000-0000-000000000000

  I := 0;

  for K in 1 .. nvl(length(X),0) loop

    if substr(X,K,1)<>'-'

    then

      I := 16*I + instr(Conv64,upper(substr(X,K,1)))-1;

    end if;

  end loop;

  --
cislo

  N := I;

  G := '';

  for I in 1 .. 22 loop -- ceil(128/6)

    K := mod(N,64);

    N := TRUNC(N/64);

    G := substr(Conv64,K+1,1)||G;

  end loop;

  return G;

end UUID_16TO64;

create or replace function UUID_64TO16(X varchar2) return varchar2

as

  Conv64 CONSTANT VARCHAR2(64) := '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz_$';

  --

  N NUMBER;

  K NUMBER;

  I NUMBER;

  G VARCHAR2(32);

  --

begin

  if X is null

  then

    return '';

  end if;

  --

  N := 0;

  for K in 1 .. nvl(length(X),0) loop

    I := INSTR(Conv64,SUBSTR(X,K,1));

    IF I>0

    THEN

      N := 64*N + (I-1);

    END IF;

  end loop;

  --

  G := '';

  for I in 1 .. 32 loop

    K := mod(N,16);

    N := TRUNC(N/16);

    G := lower(substr(Conv64,K+1,1))||G;

  end loop;

  -- 00000000-0000-0000-0000-000000000000

  return substr(G,1,8)||'-'||substr(G,9,4)||'-'||substr(G,13,4)||'-'||substr(G,17,4)||'-'||substr(G,21,12);

end UUID_64TO16

Související články

 

Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru
Jan Lodl  |  10.10.2022
Datový standard staveb (DSS) bude hrát důležitou roli také při digitalizace stavebního řízení. Právě pro něj jeho určena nově vydaná část
DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace
Jan Lodl  |  4.7.2022
Za poslední rok se podařilo vydat DSS pro DUR, DSP a DPS jak pro část architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, tak pro zařízení a rozvody TZB.
Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS
Jan Lodl  |  16.3.2022
Společný digitální jazyk pro české stavby získává další kontury. Technická komise schválila první část DSS dokumentace provedení stavby (DPS).
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Podmínky