kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

O BIM

Úvodní kapitoly dokumentu Koncepce popisují obecné znalosti o metodě BIM dostupné na začátku roku 2017.

 

Nabízí výčet přínosů i způsobů využívání informačního modelování staveb v celém životním cyklu stavby. Důležitou kapitolou je pojmenování specifik dopravních a infrastrukturních staveb, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám mezi pozemními a dopravními stavbami.

 

Kapitoly obsahují i analýzy podle dostupných zdrojů na konci roku 2016,  a to jak v ČR, tak i v Evropě.

Úvodní kapitoly dokumentu Koncepce popisují obecné znalosti o metodě BIM dostupné na začátku roku 2017.

 

Nabízí výčet přínosů i způsobů využívání informačního modelování staveb v celém životním cyklu stavby. Důležitou kapitolou je pojmenování specifik dopravních a infrastrukturních staveb, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám mezi pozemními a dopravními stavbami.

 

Kapitoly obsahují i analýzy podle dostupných zdrojů na konci roku 2016,  a to jak v ČR, tak i v Evropě.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Předregistrace na kurz vzdělávání
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky