kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

O BIM

Úvodní kapitoly dokumentu Koncepce popisují obecné znalosti o metodě BIM dostupné na začátku roku 2017.

 

Nabízí výčet přínosů i způsobů využívání informačního modelování staveb v celém životním cyklu stavby. Důležitou kapitolou je pojmenování specifik dopravních a infrastrukturních staveb, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám mezi pozemními a dopravními stavbami.

 

Kapitoly obsahují i analýzy podle dostupných zdrojů na konci roku 2016,  a to jak v ČR, tak i v Evropě.

Úvodní kapitoly dokumentu Koncepce popisují obecné znalosti o metodě BIM dostupné na začátku roku 2017.

 

Nabízí výčet přínosů i způsobů využívání informačního modelování staveb v celém životním cyklu stavby. Důležitou kapitolou je pojmenování specifik dopravních a infrastrukturních staveb, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám mezi pozemními a dopravními stavbami.

 

Kapitoly obsahují i analýzy podle dostupných zdrojů na konci roku 2016,  a to jak v ČR, tak i v Evropě.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky