kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Na vysokých školách je BIM samozřejmostí. Konstatuje Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.

Metoda BIM je již dnes běžnou součástí studia stavařských oborů. Zkušenosti z výuky shrnuje Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.

 

Od letošního září se již s metodou BIM musí seznámit všichni absolventi středních škol stavebního zaměření. Vešla již totiž v účinnost změna rámcových vzdělávacích programů (RVP) z roku 2020. Absolventi středních odborných škol by tak měli získat kompetence ve dvou základních patrech pyramidy kompetencí, kterou vytvořila platforma EDU BIM při České agentuře pro standardizaci. Zbylé tři úrovně znalostí by již měly budoucím stavařům pomoci získat vysoké školy. Pro ty ale není výuka metody BIM žádnou novinkou. Práce s informačním modelem se – v různých podobách – objevuje ve výuce již od devadesátých let, v posledních letech se pozornost zaměřuje zejména na metodu BIM. Ta je totiž považována za nejperspektivnější cestu ke Stavebnictví 4.0.

 

BIM propojuje fázi projektu a výstavby
Dnes už není metoda BIM vnímána jen jako nějaká hračka pro projektanty, ale jako proces propojující informace po celou dobu životního cyklu stavby – od prvotního záměru, až po fázi výstavby a následně správy či provozu. I proto je tak důležité, aby se s jejím používáním tedy seznámili nejen budoucí architekti a projektanti, ale všichni absolventi vysokých škol stavebního zaměření. Dokument Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ vytvořila skupina zástupců vysokých škol při platformě EDU BIM České agentury pro standardizaci, která propojuje zástupce akademické sféry s dalšími odborníky z praxe. Dokument přináší přehled přístupu k výuce metody BIM na celkem sedmi fakultách pěti technických vysokých škol v Česku. Jedná se o státní vysoké školy se stavebně-technickým a architektonickým zaměřením.

Jednotlivé vysoké školy a jejich fakulty přitom při vytváření zprávy připravovaly podklady v jednotné struktuře tak, aby bylo možné jednoduše srovnávat a vzájemně propojit nejen přístupy k výuce metody BIM jako takové, ale také jejich zkušenosti, poznatky a postřehy. Každá část se skládá z úrovně fakultní a také úrovně jednotlivých studijních programů.

 

BIM prostupuje řadou programů
Pozitivním zjištěním je, že všechny dotazované vysoké školy se již – ve větší či menší míře – metodě BIM v rámci výuky věnují. Možná trochu paradoxně (pokud se na BIM podíváme z hlediska jeho historie) mají stavebně orientované instituce (např. fakulty stavební) k BIM stále trochu blíže než instituce zaměřené na architekturu (např. fakulty architektury). Pro stavební odvětví je BIM vnímán jako velmi významná metoda, zatímco pro obory architektury nejde o prioritu. U nich totiž stále převládá zaměření na model a mnohdy není dostatečně zdůrazněna správa informací o stavbě napříč celým jejím životním cyklem.

 

Vysoké školy ale neseznamují studenty s metodou BIM izolovaně, její poznávání prochází napříč řadou studijních programů, specializací a předmětů. To je velmi důležité, studenti tak získávají komplexnější pohled na to, jak metoda BIM mění způsoby práce v jednotlivých fázích životního cyklu stavby. Zároveň některé vysoké školy nabízejí specializační studijní programy či kurzy zaměřené na BIM. Tak se daří úspěšně naplňovat jednotlivé stupně kompetencí,  jak je platforma EDU BIM Agentury ČAS definovala ve svém dokumentu Soupis potřebných dovedností a oblasti znalostí v souvislosti s BIM, byť je nutné konstatovat, že zatímco některé vysoké školy se s dokumentem plně ztotožnily, další se s ním teprve seznamují.

Související články

 

Naučte se kontrolovat digitální model. ČVUT připravilo nový kurz
26.3.2023  | Kurzy celoživotného vzdělávání ČVUT: KONTROLA KVALITY V BIM (QA/QC V BIM)
Jak zjistit, jestli je digitální model v pořádku a lze ho převzít? Základní techniky vás naučí kurz na pražské ČVUT. Koná se již 17. až 19. 5. 2023.
Ohlédnutí: konference BIM 2023
Jan Lodl  |  3.2.2023
Aktualizace Koncepce BIM a metodik. Konference BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě ukázala hlavní úkoly Agentury ČAS na rok ´23.
Ohlédnutí za konferencí Digital Construction 2022
16.11.2022
Nejvyšší zástupci stavebního sektoru z Evropské Unie i řady evropských zemí se 9. a 10. listopadu sešli v Praze na konferenci v rámci predsednictví EU
BIM Day 2022 už je opravdu za dveřmi. Začíná už 13. října
Jan Lodl  |  7.10.2022
Již po jedenácté se, letos 13. a 14. října, koná BIMDay. Nabitý program opět nabídne to nejdůležitější, co se týče používání metody BIM u nás.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
BIM lze studovat na VŠB TUO
Martina Kourková  |  21.3.2022
Dvouletý magisterský studijní program BIM inženýring zaměřený na digitalizaci stavebnictví připravila VŠB - Technická univerzita Ostrava. Co obnáší?
Databáze studijních materiálů nabízí informace o BIM
Jan Lodl  |  2.3.2022
Kde najít literaturu potřebnou pro získání znalostí o BIM? Jak se v ní vyznat? Databáze studijních podkladů nabízí seznam kvalitních materiálů.
Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský
Jan Lodl  |  27.8.2021
Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Martina Kourková  |  17.6.2021
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.
Konference Pilotní projekty BIM v resortu MD a získané zkušenosti
Martina Kourková  |  13.5.2021
Zveme vás na on-line konferenci 25. května: Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti.
Povídání o BIM k odpolední kávě
Jan Lodl  |  30.4.2021
Od 3. května 2021 startuje série on-line diskusí. Pořádá jí Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu a odbor Koncepce BIM ČAS. Tématem bude BIM.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky