kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Datový standard staveb se rozšiřuje. Nově obsahuje umístění stavby do geoprostoru

Datový standard staveb (DSS) definuje požadavky na informace o stavbě. Rozsah je určen tím, nač budou tyto informace potřeba (tedy podle tak zvaného účelu užití). Protože samozřejmě nemá smysl zvětšovat velikost digitálního modelu stavby (DiMS) o informace, které nikdo dále nevyužije. I proto bývá DSS (společně s klasifikačním systémem) označován za společný digitální jazyk pro české stavby.

 

Rozsah informací pro stavební řízení

Jednotlivé datové šablony, ze kterých se DSS skládá, ale nemusí využívat jen zadavatel stavby vůči zhotoviteli nebo dodavateli. Důležitou úlohu bude hrát datový standard staveb (DSS) také v digitálním stavebním řízení. Právě prostřednictvím DSS může totiž stát v budoucnu určit rozsah informací potřebných pro vydání stavebního povolení či dalších rozhodnutí. Právě tímto směrem míří také nově vydaná část DSS, kterou připravil OTO tým pro geoprostor. Jde o část Umístění stavby do geoprostoru pro potřeby digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

Údaje určené datovými šablonami budou důležité zejména pro úředníky stavebních úřadů, dotčených orgánů státní správy a dalších povinných subjektů vyjadřující se k projektové dokumentaci. Informace umožní zobrazení půdorysu stavby a staveniště v kontextu Digitální mapy veřejné správy (katastrální mapy, digitální technické mapy kraje a ortofotomapy), v kontextu výkresové části územně plánovací dokumentace a v kontextu výkresové části územně analytických podkladů, zejména geografických dat zobrazujících limity využití území. Kromě toho bude také možné zobrazit obálku stavby v kontextu geografického 3D modelu území a provádět úlohy měření, analýzy dotčených objektů stavbou, analýzy viditelnosti stavby, aj.

 

 

Související články

 

DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
25.7.2022
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace
Jan Lodl  |  4.7.2022
Za poslední rok se podařilo vydat DSS pro DUR, DSP a DPS jak pro část architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, tak pro zařízení a rozvody TZB.
Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS
Jan Lodl  |  16.3.2022
Společný digitální jazyk pro české stavby získává další kontury. Technická komise schválila první část DSS dokumentace provedení stavby (DPS).
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Podmínky