kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo. BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy

 •  Karlovarský kraj připravuje výstavbu Společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému (S.O.S 112). Ten bude „fyzickou linkou 112“
 •  Každá ze složek IZS potřebuje vlastní infrastrukturu, což zvyšuje nároky na precizní práci v projektové a přípravné fázi
 • Metoda BIM je u projektu S.O.S 112 využívána již od fáze prvotního záměru a digitální model stavby (DiMS) je postupně doplňován a rozšiřován s postupem projektu
 • Digitální model stavby (DiMS) bude primárním zdrojem informací a většina dokumentace (2D výkresy) bude generována z něj, nikoli naopak
 • V současné době má Karlovarský kraj k dispozici DiMS v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a předpokládá se jeho postupné dopracování až do úrovně dokumentace skutečného provedení stavby (DSP)
 • Využití metody BIM během celého životního cyklu stavby přinese Karlovarskému kraji možnost lépe koordinovat stavbu, omezit či zcela odstranit případné kolize a po dokončení stavby využít všechny informace z digitálního modelu stavby (DiMS) pro efektivnější správu a údržbu budovy pomocí CAFM systému
 • Sdílení informací ve společném datovém prostředí (CDE) přináší navíc také lepší přehled o stavbě pro zadavatele

 

 

Karlovy Vary, Praha 5. října 2022 – Karlovarský kraj potvrzuje roli jednoho z leaderů v zavádění metody BIM v Česku. Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018. Stavba se v současnosti blíží realizační fázi a Karlovarský kraj má tak k dispozici digitální model stavby (DiMS) s podrobností odpovídající dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR). Nové Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému (S.O.S. 112) přispěje k zefektivnění provádění záchranářských prací a krizového řízení na území kraje.

 

Ve svém jádru propojí operační střediska všech složek integrovaného záchranného systému. Ambicí je vytvořit skutečnou fyzickou 112, na kterou lidé volají v případě nouze. V rámci České republiky se kromě Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě jedná o ojedinělý projekt. Nově vznikající budova bude vzhledem ke svému určení klást značné nároky na stavebníka a následně správce budovy (koordinace instalací, požadavky dalšího rozvoje systémů budovy, prostředí budovy, zajištění funkčnosti budovy atd.) Právě to vedlo zástupce Karlovarského kraje k rozhodnutí využít metodu BIM již od samého počátku projektu.

 

I když stavebně možná nepůjde o nijak komplikovanou budovu, uspokojení všech potřeb a nároků jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému výrazně zvyšuje potřebu jejich vzájemného sladění již při plánování stavby. Právě v tom může být metoda BIM velmi prospěšná,“ říká Dalibor Blažek, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast investic a správy majetku a pokračuje: „Využití digitálního modelu stavby, jako hlavního zdroje informací o stavbě, nám dovolí mnohem lépe koordinovat stavbu a díky možnosti kontroly modelu také odhalit případné kolize. Ty by jinak mohly být odhaleny až během samotné stavby, což by znamenalo zdržení a případné další náklady na vícepráce.

 

Digitální model stavby (DiMS) se od prvních záměrů přirozeně výrazně proměnil. Záměr odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje je ale využívat informace obsažené v modelu po celou dobu životního cyklu stavby. Po jejím dokončení bude mít model podrobnost odpovídající dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Podle Tomáše Brtka budou navíc už v zadání zakázky zohledněny potřeby a požadavky facility manažerů tak, aby mohli následnou správu vykonávat co nejefektivněji a samozřejmě informace o stavbě využívat i ve svém CAFM systému určeném pro správu a údržbu budov.

Sdílení informací napříč celým životním cyklem přináší lepší přehled o průběhu stavby. Informace je možné efektivně vyhledávat a rozhodovat se nikoli na základě odhadů, ale dat,“ připomíná Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci, která je partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu při realizaci vládní Koncepce zavádění metody BIM. „Díky vyšší efektivitě práce přináší využití metody BIM úspory v každé fázi životního cyklu. Informace jednou zadané do modelu mohou využívat všichni zainteresovaní pomocí společného datového prostředí, a navíc s jistotou, že pracují vždy s nejnovější a platnou verzí informace. Přínosy metody BIM se tak projevují velmi záhy a přirozeně,“ zdůrazňuje Veselý.

Další projekty v běhu

Pro stavbu budoucího sídla IZS využívá prozatím Karlovarský kraj společné datové prostředí (CDE) poskytované projektantem. V něm sdílí nejen digitální model stavby (DiMS), ale i další související relevantní informace. Právě díky využívání společného datového prostředí získává zadavatel mnohem lepší přehled o projektu a má k dispozici mnohem širší paletu informací než doposud. V současné době ale využívá Karlovarský kraj metodu BIM také na několika dalších projektech, proto plánuje pořízení vlastního CDE tak, aby byla zajištěna kontinuita informací.

 

Když jsme s metodou BIM začínali, ještě jsme přesně nevěděli, co od společného datového prostředí (CDE) očekávat. Proto jsme se rozhodli využít CDE poskytovaného projektantem,“ vysvětluje Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje a dodává: „Dobře si ale uvědomujeme, že provozovatel systému CDE je vždy také vlastníkem informací v něm uložených. Proto chceme do budoucna pořídit jeden systém CDE pro Krajský úřad Karlovarského kraje a v něm provozovat všechny naše současné i budoucí projekty. Zároveň tak budeme mít jistotu, že informace z digitálních modelů stavby (DiMS) budeme moci vždy využít i pro následnou správu a údržbu budov. Současně budou naši zaměstnanci pracovat jen s jedním systémem napříč všemi našimi projekty, což výrazně usnadní jejich zaškolení a zvýší efektivitu práce v CDE.

 

Karlovarský kraj v současné době využívá metodu BIM u naprosté většiny projektů spadajících přípravou a případnou realizací pod odbor investic krajského úřadu. Podle náměstka hejtmana Dalibora Blažka se ale postupně do využívání metody BIM zapojují i další odbory, které mají na starosti stavební projekty, případně správu a údržbu majetku. V současné době jde celkem o 7 projektů, většina spadající do kategorie nadlimitních veřejných zakázek. Právě těch se bude týkat povinné využívání metody BIM, se kterým počítá vládní Koncepce zavádění metody BIM i připravovaný návrh tzv. zákona o BIM, který je součástí vládního prohlášení vlády ČR.

 

Základní údaje o projektu S.O.S. 112

 •        Předpokládané náklady – 300 mil. Kč
 •        Cena projektové dokumentace (úprava studie, DUR, DSP, DPS) – 14 mil. Kč
 •        Zhotovitel projektové dokumentace – INTAR a. s.
 •        Manažer projektu BIM – BIM Consulting s. r. o.
 •        Společné datové prostředí (CDE) – Dalux

Související články

 

Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby. Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury podepsali dohodu o spolupráci při zavedení a správě datového standardu staveb
Jan Lodl  |  8.3.2023
Agentura ČAS a SFDI se dohodli na další spolupráci při tvorbě a rozvoji datotového standardu staveb (DSS). DSS-DI bude dostupný ve stejné databázi.
Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM i ve veřejné správě
Jan Lodl  |  15.11.2022
Program bude rozdělen do tří bloků: BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, BIM pro lepší pracovní den a BIM v praxi veřejného zadavatele.
Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci
Jan Lodl  |  19.10.2022
Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista.
Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno
Jan Lodl  |  26.8.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Již od začátku letošního roku musí střední školy stavebního zaměření začít s výukou metody BIM. Všichni absolventi od roku 2026 ji tak budou znát.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
Robotizace stavebnictví v praxi
Jan Lodl  |  26.5.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS)
Máte ve čtvrtek prázdný kalendář? Přihlaste se na Summit Koncepce BIM 2022
Jan Lodl  |  18.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Už ve čtvrtek 24. února 2022 proběhne jedinečné mezinárodní setkání Summit Koncepce BIM 2022.
Vystoupení renomovaných evropských hostů dostupné každému
Jan Lodl  |  9.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM dostal on-line podobu. Bude ale vysílán živě a účastníci tak nepřijdou o možnost pokládat prezentujícím dotazy.
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Další ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční 24. února 2022
Jan Lodl  |  13.12.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v PVA EXPO PRAHA.
Robotizace stavebnictví. Robot Hilti Jaibot ukazuje cestu ke Stavebnictví 4.0
Jan Lodl  |  19.10.2021
Robot Hilti Jaibot zvládne práci několika lidí na mnoho dní sám a jen za tři dny. Zvládne totiž až 600 otvorů pro kotevní systémy za den.
Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti
Jan Lodl  |  30.9.2021
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů.
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce
Jan Lodl  |  16.2.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Odborné
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát
2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy
14.11.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.

Kontaktní formulář

 

Podmínky