kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě

  • Konference BIM 2023 představí plány České agentury pro standardizaci na další roky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM v Praze 26. ledna 2023
  • Jedinečná šance seznámit se s pohledem českých i evropských odborníků na využití metody BIM v každodenní praxi veřejné správy i soukromých subjektů
  • Prezentace budou zaměřeny především na praktickou stránku používání metody BIM v praxi a výhody, které přináší
  • Součástí programu bude i představení zkušeností z reálných projektů zadavatelů veřejných stavebních zakázek
  • Účast na konferenci BIM 2023 je otevřena celé široké odborné veřejnosti, zadavatelům i zhotovitelům z řad veřejných i soukromých subjektů
  • Vstup na konferenci BIM 2023 je zdarma, zájemci se mohou registrovat do naplnění kapacity

Datum 26. ledna 2023 by si do svých kalendářů již nyní měli zapsat všichni nadšenci a zástupci stavařské veřejnosti, kteří se zajímají o budoucnost českého stavebnictví. V tento den se totiž koná konference BIM 2023, na které se Česká agentura pro standardizaci rozhodla představit své další kroky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM. Účast předních odborníků na využívání metody BIM od nás i z Evropy, ale také zástupců veřejné správy, kteří představí své již probíhající projekty s využitím metody BIM, dělá z konference BIM 2023 jednu z největších událostí v oblasti digitalizace stavebnictví u nás. Česká agentura pro standardizaci tak navazuje na tradici Summitů Koncepce BIM a představí zde své plány na rok 2023, ale i roky další. Kromě odborníků z Česka přislíbili svou účast také Jaan Saar, ředitel sekce digitálního stavebnictví estonského ministerstva ekonomických vztahů a komunikace, a také Adam Matthews, předseda Global BIM Network.

 

„Metoda BIM je bez nejmenších pochybností nejslibnější cestou ke Stavebnictví 4.0 a digitalizaci, která přinese tolik potřebný růst efektivity práce,“ zdůrazňuje Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Česká agentura pro standardizaci si vždy zakládala na otevřeném partnerství a férové spolupráci se zástupci veřejné správy, ale i profesními organizacemi a dalšími klíčovými stakeholdery. Konference BIM 2023 má za cíl ukázat, že metoda BIM přináší skutečně konkrétní a jasně uchopitelné výhody v podobě snížení chybovosti, nákladů i vyšší produktivity práce.“


Zaměření na praktické využití
Program konference BIM 2023 bude rozdělen do tří hlavních bloků nazvaných BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, dále BIM pro lepší pracovní den,a nakonec BIM v praxi veřejného zadavatele. Všechny přitom spojuje jeden motiv – pohled na metodu BIM prakticky. Hlavním motivem konference BIM 2023 je totiž ukázat, že z výhod nabízených metodou BIM mohou těžit skutečně všechny stavařské profese po celou dobu životního cyklu stavby. A co je důležité, začít využívat metodu BIM je snadné, nevyžaduje to žádné vysoké náklady a splňuje to i požadavky české legislativy.

První blok bude proto zaměřen zejména na změny, které metoda BIM do stavebnictví přináší a současně na další plánované kroky České agentury pro standardizaci. Od přijetí Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy vládou ČR uběhlo letos již pět let. Nastává tedy čas pro novou fázi, většina klíčových dokumentů a materiálů již byla připravena (byť musí být samozřejmě pravidelně aktualizovány). Nyní je důležité zaměřit se zejména na podporu zadavatelů veřejných stavebních zakázek při realizaci pilotních projektů s využitím metody BIM, ale také vzdělávání a osvětu. Přesto ale pro rok 2023 zbývá ještě několik zásadních úkolů – výrazně postoupit v přípravě Datového standardu staveb (DSS) a spolu s ním i mezinárodního klasifikačního systému CCI, a také připravit paragrafované znění zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (tzv. Zákon o BIM). Těmto tématům se bude věnovat generální ředitel Agentury ČAS Zdeněk Veselý a zástupce právní kanceláře, který na přípravě participuje. 

 

Druhý blok již bude zaměřen na konkrétní přínosy metody BIM, které mohou zlepšit každodenní pracovní život všech stavařských profesí, protože udělají jejich práci jednodušší a efektivnější. Součástí tohoto bloku bude i pohled na možnost využití metody BIM z pohledu zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Druhý blok bude zakončen panelovou diskusí s titulem „Jak mění BIM stavařskou praxi“ za účasti významných odborníků. 

 

Závěrečný blok pak přinese zejména sdílení zkušeností s konkrétními již probíhajícími nebo připravovanými projekty v Česku. O poznatky s využíváním metody BIM se v něm podělí zástupci veřejných zadavatelů, kteří již metodu BIM v praxi použili nebo používají. Účastníci konference se také seznámí s možnostmi, jak se zapojit do programu pilotních projektů BIM České agentury pro standardizaci, a především s tím, jak jim může účast v programu pomoci dosáhnout očekávaných přínosů metody BIM pro jejich organizaci.

 

Účast zdarma, ale počet míst je omezen
Vstup na konferenci bude zdarma a dostupný všem zájemcům až do naplnění kapacity sálu. Registrovat se mohou jak zástupci veřejné správy, tak soukromých subjektů jednoduše prostřednictvím on-line formuláře. S ohledem na zajištění co největší dostupnosti pro všechny zájemce je počet zástupců z jedné organizace omezen na dvě osoby.

Konference BIM 2023 se bude konat v Praze 26. ledna 2023,
v Autoklubu ČR. 

Doprovodné fotografie k tiskové zprávě jsou ke stažení zde.

Program konference najdete zde.

 

Základní informace:
Název:                  BIM 2023: Budoucnost pro české stavebnictví
Datum:                 26. ledna 2023
Čas:                       9:00 – 16:30
Pořadatel:            Česká agentura pro standardizaci
Cena:                    zdarma
Místo:                   Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, Praha 1
Registrace:           kapacita naplněna

BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě

Autoklub ČR

Praha, 26. ledna 2023

Program:

 

1. blok

BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0

8:30

registrace

 

9:00

přivítání

 

9:05

úvodní slovo

Eduard Muřický, náměstek ministra sekce průmyslu a

stavebnictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu

9:15

Digitalizace jako cesta kupředu

Petr Klán, vedoucí oddělení digitalizace stavebního řízení a

územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj

9:25

BIM jako budoucnost stavebnictví

Zdeněk Veselý, generální ředitel, Česká agentura pro

standardizaci

9:35

Aktuální legislativa a BIM

František Korbel, partner, Havel & Partners

9:55

Diskuse

 

 přestávka

2. blok

BIM pro lepší pracovní den (1. část)

10:40

Poznejte BIM – je to snadné

Kateřina Schön, projektová manažerka DSS, Česká agentura pro

standardizaci

11:05

Zavádění metody BIM do veřejné správy jako cesta k digitalizaci stavebnictví

Jaan Saar, ředitel sekce digitálního stavebnictví, Ministerstvo ekonomických věcí a komunikace, Estonsko

11:25

Global BIM Network – spolupráce napříč

regiony

Adam Matthews, ředitel pro globální digitální transformaci,

Catapult Connected Place, Spojené království

11:45

Veřejné zakázky a BIM

Josef Hlavička, partner, Havel & Partners

 oběd 

2. blok

BIM pro lepší pracovní den (2. část)

13:05

BIM v dopravních stavbách

Zbyněk Hořelica, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

13:20

společný digitální jazyk pro české stavby

(DSS&CCI)

Kateřina Schön, projektová manažerka DSS, Česká agentura pro

standardizaci

13:35

Co přináší BIM do praxe

panelová diskuse

 přestávka 

3. blok

BIM v praxi veřejného zadavatele

14:20

Úvod – proč mají pilotní projekty smysl

 

14:25

Využití metody BIM při stavbě sídla IZS

Karlovarského kraje

Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic, Krajský úřad

Karlovarského kraje

14:40

Využití metody BIM při projektech Kraje

Vysočina

Pavel Liška, odbor investic a správy realit, Krajský úřad Kraje

Vysočina

14:55

Využití klasifikačního systému CCI pro

kontrolu rozpočtů

Daniel Šmejkal, VDC Manager, Letiště Praha

15:10

Proč používat BIM

panelová diskuse

15:40

závěrečné shrnutí, rozloučení

 

15:45

závěrSouvisející články

 

Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby. Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury podepsali dohodu o spolupráci při zavedení a správě datového standardu staveb
Jan Lodl  |  8.3.2023
Agentura ČAS a SFDI se dohodli na další spolupráci při tvorbě a rozvoji datotového standardu staveb (DSS). DSS-DI bude dostupný ve stejné databázi.
Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo. BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy
Jan Lodl  |  26.10.2022
Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018.
Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci
Jan Lodl  |  19.10.2022
Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista.
Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno
Jan Lodl  |  26.8.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Již od začátku letošního roku musí střední školy stavebního zaměření začít s výukou metody BIM. Všichni absolventi od roku 2026 ji tak budou znát.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
Robotizace stavebnictví v praxi
Jan Lodl  |  26.5.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS)
Máte ve čtvrtek prázdný kalendář? Přihlaste se na Summit Koncepce BIM 2022
Jan Lodl  |  18.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Už ve čtvrtek 24. února 2022 proběhne jedinečné mezinárodní setkání Summit Koncepce BIM 2022.
Vystoupení renomovaných evropských hostů dostupné každému
Jan Lodl  |  9.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM dostal on-line podobu. Bude ale vysílán živě a účastníci tak nepřijdou o možnost pokládat prezentujícím dotazy.
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Další ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční 24. února 2022
Jan Lodl  |  13.12.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v PVA EXPO PRAHA.
Robotizace stavebnictví. Robot Hilti Jaibot ukazuje cestu ke Stavebnictví 4.0
Jan Lodl  |  19.10.2021
Robot Hilti Jaibot zvládne práci několika lidí na mnoho dní sám a jen za tři dny. Zvládne totiž až 600 otvorů pro kotevní systémy za den.
Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti
Jan Lodl  |  30.9.2021
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů.
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce
Jan Lodl  |  16.2.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Odborné
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát
2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy
14.11.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.

Kontaktní formulář

 

Podmínky