kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Jedinou šancí pro budoucnost stavebnictví je digitalizace. Shodli se na tom evropské špičky na pražské konferenci Digital Construction 2022

16.11.2022

Jedinou šancí pro budoucnost stavebnictví je digitalizace. Shodli se na tom evropské špičky na pražské konferenci Digital Construction 2022.

 

Nejvyšší zástupci stavebního sektoru z Evropské Unie i řady evropských zemí se 9. a 10. listopadu sešli v Praze na konferenci Digital Construction 2022.

 

Jedním z důležitých pilířů českého předsednictví Evropské Unie (EU2022.cz) je také podpora digitalizace. Není proto náhodou, že se při této příležitosti sešli v Praze zástupce stavebního sektoru z celé řady evropských zemí, ale i evropské administrativy. Více než 200 účastníků mělo možnost sdílet zkušenosti i své pohledy. A téměř jednohlasná shoda panovala na jednom – pokud má stavebnictví jako obor přežít i následující desetiletí, bez digitalizace to možné nebude. Klíčovou roli, kterou bude hrát v budoucnu automatizace a robotizace zmínili ve svém úvodním slově i náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, a také Katharina Knapton-Vierlichová, ředitelka oddělení stavebnictví generálního ředitelství GROW H.1 Evropské komise. Oba vystoupili na úvod prvního dne konference.

„S nástupem digitálního stavebního řízení získá BIM nový rozměr,“ říká Jaan Saar z Estonska
Společně s nimi obstarali vystoupení v úvodním bloku také Souheil Soubra, dosluhující předseda

EU BIM Task Group a ředitel sekce digitálního stavebnictví estonského ministerstva ekonomických věcí a komunikací Jaan Saar. A byl to právě Soubra, který podpořil slova svých předřečníků také daty. Citoval totiž studii analytické společnosti McKinsey Global Institute podle které zůstala produktivita práce v sektoru stavebnictví téměř neměnná od roku 1947 a přes mírný růst v padesátých letech začala od sedmdesátých let opět klesat. Přitom například v zemědělství se zvýšila asi šestnáctkrát a ve výrobě osmkrát, průměrně napříč celým průmyslem pak produktivita práce vzrostla asi o 400 %. Důvod zaostávání stavebnictví je přitom jednoduchý – jde o jeden z nejméně digitalizovaných sektorů průmyslu vůbec. „Ale nejde jen o produktivitu práce,“ upozornil Souheil Soubra, podle něj je digitalizace nutná také proto, abychom dokázali stavět budovy, které budou příjemnější pro život. „Přes tři čtvrtiny všech dnes stojících budov je energeticky neefektivní,“ podotkl.

V podobném duchu navázal také Jaan Saar, který připomněl, že Estonsko má plně digitální proces získání stavebního povolení už od roku 2016 a systém zvládne ročně přes 32 tisíc úkonů. Podobně jako Soubra, také Saar zmínil jako nejnadějnější cestu ke Stavebnictví 4.0 metodu BIM. „Možnost pro všechny zainteresované vyměňovat si důvěryhodná a aktuální data je klíčová,“ uvedl Jaan Saar a pokračuje: „Schopnost pracovat s informacemi nám totiž dává možnost rozhodovat se na základě faktů, místo odhadů.“ To je ostatně jeden z bodů, který během dne zazněl ještě mnohokrát. Podle Saara přijde zásadní přelom pro metodu BIM okamžikem, kdy se stane základní platformou pro proces stavebního povolení. „S pomocí metody BIM se stane celý proces stavebního povolení transparentnější a díky možnosti využít automatické zpracování některých procesů také rychlejší,“ zdůraznil Jaan Saar.

Právě možnost rozhodovat se na základě informací, a ne dojmů, se stala jedním z hlavních motivů následující panelové diskuse. Jejího moderování se ujal Souheil Soubra a v panelu zasedli Riccardo Viaggi, generální tajemník Evropského výboru stavebního vybavení, Christophe Sykes, generální ředitel Construction Products Europe, společně s nimi pak Ilektra Papadakiová, koordinátorka týmu generálního ředitelství GROW Evropské komise a Jaroslav Nechyba, emeritní ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS). Panelová diskuse se věnovala konkrétním přínosům metody BIM pro praxi. „Soustředění všech relevantních informací o stavbě na jednom místě a jejich sdílení napříč cyklem stavby nejen zmenšuje množství chyb a pomáhá zefektivnit celý proces,“ uvedl například Nechyba. Papadakiová pak zdůraznila zásadní přínosy, které nabízí BIM zejména pro veřejný sektor. „Zásadní roli v úspěšné digitalizaci hraje především standardizace, která otevírá cestu ke strojovému zpracování dat,“ dodala.

„V roce 2050 budou na stavbách převažovat autonomní stroje,“ tvrdí Joël Schons z Lucemburska

Možná nejkontroverznější témata celé konference otevřel závěrečný panel prvního dne. Nesl název Robotizace, automatizace a prefabrikace v ekosystému stavebnictví a dotkl se tématu, které stavaři obecně neslyší příliš rádi. Tedy nástupu robotů do tohoto sektoru. Podle jednoho z přednášejících v tomto bloku, formálního viceprezidenta FIEC Joël Schonse z Lucembursko, bude nástup autonomních strojů pracujících s prefabrikovanými díly velmi rychlý. Schons vyslovil přesvědčení, že již během následujících třiceti let může být lidská síla na stavbách nahrazena stroji. „Ty zvládnou pracovat efektivně s mnohem většími břemeny než člověk, díky tomu budeme moci na stavbách ve větší míře využívat prefabrikované části a celý proces tak výrazně zrychlit a zlevnit,“ prohlásil odvážně Joël Schons, který ukázal jak mohou být na stavbách prospěšní „psí roboti“.

Ještě před ním se tématem využití prefabrikovaných dílů zabýval Peter Mark, profesor RUHR Univerzity v německé Bochumi, který připomněl důležitou úlohu, kterou pro tento směr sehrává metoda BIM a zejména Digitální model stavby (DiMS). „Prefabrikované díly umožňují nejen zrychlit stavbu, ale také zvýšit její kvalitu a možná trochu paradoxně otevírají také cestu k větší modularitě,“ zmínil Mark. O druhou část programu v tomto bloku se postarali již zástupci Česka. Architekt Michal Postránecký z Postranecky Architecture & Design představil budovy, které jeho ateliér staví po celém světě a shodl se s Joëlem Schonsem, že umělá inteligence (AI) a autonomní stroje změní tvář stavebnictví v budoucnosti. „Nevím, jestli to bude už v roce 2050, ale tahle doba přijde,“ prohlásil Postránecký. Jak to může vypadat v praxi pak předvedl v závěrečném vystoupení celého bloku projektový manažer IT společnosti Wienerberger AG Josef Platil. Tento výrobce stavebnin totiž již v několika případech vyzkoušel využití robotů při stavbě zdí, stejně jako možnosti prefabrikace částí staveb ještě před jejich dovezením na staveniště.

Na prezentace tohoto bloku navázala pak panelová diskuse, která program prvního dne konference Digital Construction 2022 uzavřela. Zasedl v ní Luai Kurdi, zakladatel a CEO Print 4D, Tomáš Vránek, ředitel ICE Industrial Services, Stanislav Martinec, ředitel Koma Modular a Antonín Lupíšek, ředitel pro výzkum a inovace ČVUT UCEEB. Byl to právě Kurdi, kdo vlastně plynule navázal na přednášku Josefa Platila. Jeho společnost Print 4D se totiž zabývá další z cest, jak lze s pomocí robotů postavit budovu, a sice s využitím 3D tisku. „Tisk jednoho panelu trvá asi 11 minut a práce s nimi na stavbě je pak mnohem efektivnější. Zástupci emirátu Dubaj již oznámili, že v budoucnu by pomocí 3D tisku mohla vzniknout až čtvrtina všech kancelářských budov v této megapoli,“ uvedl Kurdi. Jeho zkušenosti potvrdil také Tomáš Vránek, jehož společnost očekává, že 3D tisk budov by mohl sehrát zásadní roli při obnově Ukrajiny po jejím osvobození od okupačních armád. Pánové Martinec a Lupíšek se pak věnovali tématu využití prefabrikovaných dílů a shodli se na tom, že jejich využívání je v budoucnu nevyhnutelné. „Je to nejen rychlejší a levnější, ale znamená to také nižší uhlíkovou stopu,“ připomněl mimo jiné Martinec.

 

Digital building logbook – více než jen digitální stavební deník
Úvodní blok druhého dne konference Digital Construction 2022 se věnoval tématu, které se dostává stále silněji do centra pozornosti. Tak zvaný Digital building logbook je do češtiny překládán jako digitální stavební deník, ale ve skutečnosti jde o mnohem víc. Má ambici v jednom úložišti soustředit všechny zásadní informace o stavbě a vzájemně je propojit. Právě důležitost provázání dat umožňující vyhledávání a podporu rozhodování zdůraznil ve svém vystoupení v bloku také Petr Klán, Senior poradce pro vládní záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Už před ním ale Ilektra Papadakiová představila plán evropské spolupráce na vytvoření podoby Digital building logbooku využitelné napříč celou EU. „V současnosti probíhá technologická studie a výsledky bychom měli vidět již velmi záhy,“ zmínila Papadakiová. Podpořil jí také Michael Flickenschild, Senior konzultant ve společnosti nizozemské společnosti Ecorys, který připomněl nutnost harmonizace modelů digitálního stavebního deníku napříč EU. Na závěr tohoto bloku vystoupili ještě Yuliya Roberta Gerasymchuková, programová manažerka Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), dále Michal Med, vedoucí projektu Ministerstva vnitra ČR a Petr Konečný, garant studijního programu BIM inženýring Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava. Ten představil případovou studii Digitalizace informací o stavbách.


Závěr programu celé konference pak patřil sdružení Odborná rada pro BIM (czBIM) a byl věnován především představení buildingSMART International a jejího vzdělávacího programu. Závěrečný blok konference byl pak věnován pohledu na digitalizaci stavebnictví jako možnosti, jak celý obor zatraktivnit pro nastupující generace.

 

Konferenci pořádalo, v rámci předsednictví EU,  Ministerstvo průmyslu a obchodu, za odborné spolupráce s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a Odbornou radou pro BIM (CZ BIM) – buildingSMART Česká republika. 

Web konference: program, prezentace ke stažení.

 

Související články

 

Pojďme se poslouchat. Pokračuje série neformálních kulatých stolů
Jan Lodl  |  15.2.2023
Agentura ČAS zve všechny zájemce o využívání metody BIM na neformální snídani u kulatého stolu. Pojďme si otevřeně říci, jak si vzájemně pomoci.
Ohlédnutí: konference BIM 2023
Jan Lodl  |  3.2.2023
Aktualizace Koncepce BIM a metodik. Konference BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě ukázala hlavní úkoly Agentury ČAS na rok ´23.
Pronikněte do tajů CCI. Zúčastněte se veřejného semináře v Talinnu
Jan Lodl  |  16.11.2022
Veřejný seminář pořádaný organizací CCIC umožní nahlédnout pod pokličku klasifikačního systému a najít inspiraci pro jeho využití. Účast je zdarma.
BIM Day 2022 už je opravdu za dveřmi. Začíná už 13. října
Jan Lodl  |  7.10.2022
Již po jedenácté se, letos 13. a 14. října, koná BIMDay. Nabitý program opět nabídne to nejdůležitější, co se týče používání metody BIM u nás.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM: 24. února 2021
Martina Kourková  |  20.1.2022
Summit Koncepce BIM proběhne on-line 24. 2. v PVA EXPO PRAHA. Zavádění metody BIM ve veřejné správě tu představí experti z řady evropských zemí.
Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM
Martina Kourková  |  16.12.2021
Národní konference MVP BIM 2022 je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský
Jan Lodl  |  27.8.2021
Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Martina Kourková  |  17.6.2021
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.
Konference Pilotní projekty BIM v resortu MD a získané zkušenosti
Martina Kourková  |  13.5.2021
Zveme vás na on-line konferenci 25. května: Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti.
Povídání o BIM k odpolední kávě
Jan Lodl  |  30.4.2021
Od 3. května 2021 startuje série on-line diskusí. Pořádá jí Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu a odbor Koncepce BIM ČAS. Tématem bude BIM.
Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshopy k pilotním projektům
12.10.2018
Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky