kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pracovní skupina Tvorba BIM dokumentace - BIM protokol a jeho přílohy

 

 

Vedoucí PS zodpovídá za plnění zadaných úkolů a termínů projektovému manažerovi, který provádí akceptaci zadaných úkolů. Dílčí úkoly jsou evidovány v harmonogramu plnění úkolů.

 

Jmenování najdete v tomto dokumentu.

 

Složení týmu


Vedoucí
Zbyněk Pechan

 

Členové
Lucie Martínková
Štěpánka Michálková
Radka Nepilá
Petr Tesař
Štěpánka Tomanová

 

 

Vedoucí PS zodpovídá za plnění zadaných úkolů a termínů projektovému manažerovi, který provádí akceptaci zadaných úkolů. Dílčí úkoly jsou evidovány v harmonogramu plnění úkolů.

 

Jmenování najdete v tomto dokumentu.

 

Složení týmu


Vedoucí
Zbyněk Pechan

 

Členové
Lucie Martínková
Štěpánka Michálková
Radka Nepilá
Petr Tesař
Štěpánka Tomanová

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky